Grunnkurs IPS (individuell jobbstøtte)

Jobber du / eller skal du begynne å jobbe i en IPS-tjeneste og vil lære mer? Da er dette kurset for deg!
Tid og sted

Thon Hotel Opera, Oslo

27. februar kl 10:00 - 28. februar kl 16:00

Målgruppe: Behandlere i kommune og spesialisthelsetjeneste, jobbspesialister, metodeveiledere, ledere i IPS-organisasjoner, NAV-veiledere og andre personer som er tilknyttet IPS-tjenester.

Læringsutbytte:

Kurset vil gi en innføring i grunnprinsippene i IPS.

Kurset vil vise hvordan IPS er en integrert tjeneste mellom helsetjenestene og NAV og hvordan IPS bygger på recovery som et felles kunnskapsgrunnlag.

I IPS er arbeid en del av behandlingen, og det vil gis praktiske eksempler på dette.

Gjennom disse dagene vil det gis praktiske eksempler på individuell til rettelegging i jobb, og hvordan de ulike rollene i en IPS-tjeneste kan samarbeide.

Tid og sted:

Thon Hotel Opera i Oslo 27. – 28. februar med oppstart kl. 10.00 dag 1 og avslutning kl. 16.00 dag 2.

Påmelding på denne linken innen 9. februar:

https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=EDEG6NNZ3N9P

NB: Alle jobbspesialister eller metodeveiledere skal ha fullført grunnkurs i Supported Employment helst før de tar Grunnkurs IPS. Ta kontakt med Siri Bjaarstad (95929069) for nærmere informasjon.

 

Relevante artikler:

Ingen treff...