Gretha Helen Evensen (NAPHA), Rolf Sundet (Høgskolen i Sørøst-Norge), Birgit Valla (Stange kommune) og Kristin Trane (NAPHA)

Arbeidsseminar om opplæring i FIT/KOR

Arbeidsseminaret har som mål å styrke opplæringskapasiteten i KOR/FIT tilbakemeldingsverktøy.
Tid og sted

KS Møtesenter, Oslo

7. mars kl 09:30 - 7. mars kl 15:30

NAPHA skal bidra til å styrke systematisk brukerinvolvering i norske kommuner. En av strategiene for å innfri oppdraget er en satsing på Feedbackinformerte tjenester. Vi arrangerer derfor et arbeidsseminar som har som mål å styrke opplæringskapasiteten i tilbakemeldingsverktøyet KOR/FIT. Seminaret arrangeres i samarbeid med KS.

Tid: 7. mars 2018 kl.10.00 til 15.30 (registrering og mingling fra kl. 9.30)
Sted: KS Møtesenter, Haakon VII's gate 9, Oslo

Deltakeravgift (inkl. pauseservering og lunsj): kr. 3.000,-

Målgruppe: Fagfolk som gir, eller kan tenke seg til å gi grunnopplæring i tilbakemeldingsverktøyet KOR/ FIT

Innhold i dagen:
Arbeidsseminaret vil handle om hvordan en best kan gi opplæring i tråd med myndighetenes anbefalinger om å skape kultur for å utvikle tjenestene sammen med brukerne.
• Hvorfor systematisk tilbakemelding?
• Erfaringene med implementering av KOR/FIT; Hva er nytt?
• Hvordan formidle KOR/FIT på en måte som bidrar til bedre tjenester for brukerne?

Ansvarlig for dagen: Napha, i samarbeid med Rolf Sundet, HSØ og Birgit Valla, Stange kommune.

Ny påmeldingsfrist: 19. februar 2018. HER KAN DU MELDE DEG PÅ.

NB! Påmeldingen er bindende. Avmelding skal skje skriftlig.
Deltakeravgiften kan bli belastet ved avmelding etter 18. februar eller ved manglende oppmøte.

Reise og overnatting bestilles av den enkelte deltaker.

Relevante artikler:

Ingen treff...