Endret: 15. januar 2018
Ketil Nordstrand

JOBB VIKTIG: -Vi har fokus på at Rask psykisk helsehjelp skal etablere samarbeid med NAV, og gjerne med jobbspesialistene ved de lokale NAV-kontorene, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Ketil Nordstrand. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no arkiv.

20 nye millioner til Rask psykisk helsehjelp

20 nye millioner til Rask psykisk helsehjelp

Helsedirektoratet vil at landets 45 Rask psykisk helsehjelp-team skal bli til flere, og utlyser midler med søknadsfrist 20. februar.

-20. februar er søknadsfristen, og det er plass til nye team i tillegg til de allerede etablerte, sier Ketil Nordstrand i Helsedirektoratet.

-Vi følger det nye regelverket som kom på plass i fjor, blant annet det at tiltaket omfatter personer fra 16 år og oppover, og de med begynnende rusproblemer. I tillegg kommer de med lettere til moderate psykiske problemer, forteller han.

45 Rask psykisk helsehjelp-team finnes nå i norske kommuner. Nå utlyser direktoratet 19,9 millioner kroner til videre drift av disse, samt til etablering av nye. 

Vil dekke hele landet

-I fjor kom 17 nye team. Det er positivt at det etableres stadig nye team. Vi fikk i fjor et team i Tromsø. Målet er å ha Rask psykisk helsehjelp-team i alle fylker. Fortsatt mangler vi blant annet i Finnmark, Vestfold, Hedmark og Oppland, sier han.

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskel-tilbud, som retter seg mot personer over 16 år med lettere til moderat angst, depresjon, søvnproblemer eller begynnende rusvansker. Kognitiv terapi står sentralt i tilbudet.

Arbeid viktig mål

Også det å hjelpe folk til å beholde eller komme seg ut i arbeid er viktig for teamene.   

-Vi har fokus på at Rask psykisk helsehjelp skal etablere samarbeid med NAV, og gjerne med jobbspesialistene ved de lokale NAV-kontorene, sier Nordstrand.

Gratis, høykompetent tilbud

Krav som stilles til Rask psykisk helsehjelp-teamene er at de ansatte må ha minimum 3-årig helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning. Videreutdanning i psykisk helsearbeid er en fordel. Det skal også være psykolog tilknyttet Rask psykisk helsehjelp. Tilbudet skal være gratis, ikke kreve henvisning og de ansatte bør ha eller delta på videreutdanning i kognitiv terapi. Blant resultatene teamene måles på er antall brukere som er i arbeid når behandlingen starter og når behandlingen avsluttes, antall brukere som er sykemeldt/friskmeldes, samt antall brukere som har fått lettet symptomtrykk. Les mer om Rask psykisk helsehjelp og kriteriene for å søke støtte til å drifte eller etablere slike team.

Frist 20. februar

Helsedirektoratet forventer å være ferdig med å behandle søknadene om Rask psykisk helsehjelp-midler innen utgangen av mars. Fristen for å søke er 20. februar.

Kommenter:

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen