Publisert: 17. januar 2018.   Endret: 18. januar 2018
Bent Høie

-Pasientene som fikk hjelp av teamet, gikk fra 60 liggedøgn i gjennomsnitt i året, til 30 liggedøgn. Tvangsbruken ble redusert med 30 prosent, sier helseminister Bent Høie om ACT-team. FOTO: Kjetil Ree.

Høie tror på oppsøkende psykisk helse-team

Høie tror på oppsøkende psykisk helse-team

I sin årlige sykehustale fremhevet helseministeren ACT og andre oppsøkende team, for å hjelpe de med alvorligst psykiske helseproblemer.

-De oppsøkende teamene gir helhetlige tjenester, både fra spesialist- og kommunehelsetjenesten, til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.  Dette er en gruppe som ofte lar være å ta kontakt med helsetjenesten selv. Teamet tilbyr dem behandling, samtidig som de hjelper med arbeid, familie, bolig og fritid, sa Høie i sykehustalen 16. januar.

Bra for pasient og samfunn

Han bruker ACT-team som eksempel på et godt psykisk helsetilbud. Blant annet viser han til en evalueringsrapport av ACT-team, der brukerne gjennomgående sier at helsen oppleves som bedre etter å ha fått kontakt med ACT-teamet, og at ACT opplevdes som bedre enn tidligere behandling.

-Pasientene som fikk hjelp av teamet, gikk fra 60 liggedøgn i gjennomsnitt i året, til 30 liggedøgn. Tvangsbruken ble redusert med 30 prosent. Dette er bra for pasienten, og det sparer samfunnet for store ressurser, mener Høie.

Stort potensial i Norge

Forholdene i Norge ligger godt til rette for å øke antall ACT-team, og også FACT-team som har en både overlappende og noe utvidet målgruppe i forhold til ACT-teamene.

Nye beregninger, gjort av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) i samarbeid med NAPHA, viser at over 90 prosent av befolkningen kan nås om det etableres oppsøkende behandlingsteam som ACT og FACT. Da er det tatt utgangspunkt i et befolkningsgrunnlag på minst 15 000 for hvert team, og at teamene skal kunne nå dem med maks en times kjøreavstand.

-Tjenester som er interessert i å prøve ut denne velfungerende modellen kan kontakte sin fylkesmann, som forvalter tilskudd til dette, sier faglig rådgiver i NAPHA, Gaute Strand.

26 000 i målgruppen

Målgruppen for FACT-team i Norge utgjør rundt 26 000, hvorav rundt 4000 personer også er i målgruppen for ACT-team. Hovedforskjellen mellom teamenes målgrupper er at ACT-teamene retter seg mot mennesker med psykoselidelser og lav fungering i hverdagen, mens FACT-teamene i tillegg til denne gruppen inkluderer tilstander utover psykosespekteret. Snart lanseres en rapport som viser grunnlaget for å etablere ACT- og FACT-team i Norge.

-NAPHA og NKROP driver opplæring av ACT- og FACT-team, og vi kan kontaktes for å gi råd til de som vil starte opp, sier Strand.

I sin sykehustale understreket helseminister Bent Høie også at det vil komme pakkeforløp innen psykisk helse.

TA KONTAKT: Gaute Strand i NAPHA oppfordrer de som er interessert i å starte ACT- eller FACT-team om å ta kontakt.

Kommenter:

Mer om

nyheter oppsøkende.team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen