Inspirasjonskonferansen Folkehelse 2018

På mange områder har norsk ungdom aldri hatt det så bra som nå. Likevel opplever stadig flere barn og unge utfordringer knyttet til psykisk helse.
Tid og sted

Kildehuset, Modum Bad

22. mars kl 09:00 - 22. mars kl 15:30

Grunnlaget for god psykisk helse legges i alle sektorer og i hele samfunnet.  Kommunene har virkemidler til å fremme psykisk helse og livsmestring for barn og unge, både som samfunnsutvikler og tjenesteyter. Samhandling er avgjørende for å ta gode grep til barns beste.

Inspirasjonskonferansen 2018 er for rådmenn, folkehelserådgivere, politikere, helseledere, skoleledere og andre ledere i offentlig, privat og frivillig sektor. Målet er å øke kunnskap og bevissthet om viktigheten av samhandling for å styrke barn og unges psykiske helse og livsmestring!

Les mer og meld deg på her.

Påmeldingsfrist: 1. mars 2018

Relevante artikler:

Ingen treff...