Publisert: 23. januar 2018.   Endret: 08. oktober 2020
Arbeid verksted

Kurs i individuell jobbstøtte (IPS)

Kurs i individuell jobbstøtte (IPS)

Her finner du oversikt over kurs i IPS i 2020!

Flere og flere helsetjenester tar i bruk Individuell jobbstøtte (IPS).

IPS handler om å hjelpe mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer ut i ordinært arbeidsliv, på deres egne premisser.

Målgruppe for IPS-kursene:

Arbeids- og velferdsdirektoratet tilbyr kurs i IPS, i samarbeid med NAPHA og Helsedirektoratet. Kursene er obligatoriske for jobbspesialister og metodeveiledere som jobber i en IPS-tjeneste. 

Vi har begrenset kapasitet på kursene, og vil ikke være i stand til å tilby kurs for andre enn de som allerede har etablert en IPS-tjeneste i regi av NAV, gjennom en anbudsavtale på en rendyrket IPS-tjeneste eller som mottar midler fra Helsedirektoratet gjennom tilskuddsordningen for IPS.

Er du i tvil om du er i målgruppa for kursene, send en mail til kine.nan.lium@nav.no.

Supported Employment (SE) og Utvidet oppfølging:

Tidligere har vi kjørt kurs for jobbspesialister i egen regi med et felles grunnkurs i Supported Employment. Det vil nå være en egen kurspakke for de som jobber med IPS.

Oversikt over kurs for jobbspesialister i Utvidet oppfølging og Supported Employment finnes på NAVs intranettsider. Spørsmål vedrørende disse kursene kan rettes til ane.marit.sto@nav.no.

Praktisk informasjon om kursene:

Påmelding:

Påmelding gjøres via link under de ulike kursene. Påmeldingslinken vil bli lagt ut i god tid før kursstart. Det er ikke mulig å holde av plasser, og påmeldingen vil være bindende.

Kostnader/deltakeravgift:

Det er ingen deltakeravgift på kursene. Arbeids- og velferdsdirektoratet dekker dagpakke (lunsj og kurslokaler), mens reise og opphold (overnatting og andre måltider enn lunsj) må dekkes av den respektive organisasjon.

Sted for kursene:

Kursene vil holdes sentralt i Oslo.

Beskrivelse av IPS-kursene:

Kursene er grunnleggende og gir en innføring i de ulike rollene. I tillegg til kursene anbefaler vi å ta kontakt med ressurssentrene for IPS i Bodø, Bergen, Østre Viken, Oslo og på Hadeland for ytterligere praktisk opplæring, gjennom blant annet hospitering.

Grunnkurs IPS

Varighet: 1 dag

Grunnkurset er for alle som er involvert i en IPS-tjeneste. Vi anbefaler at flere fra organisasjonene deltar på dette kurset, som ledere i NAV og helseenheter, behandlere, NAV-veiledere, i tillegg til jobbspesialister og metodeveiledere. Kurset tar for seg de grunnleggende prinsippene i IPS, og hvordan organisasjonen skal rigge seg for å kunne jobbe etter denne modellen.

Kurs for Jobbspesialister i IPS

Varighet: 2 dager

Kurset er en oppfølging og videreføring av Grunnkurs IPS som går mer inn i jobbspesialistrollen. Det vil være praktisk rettet, og gå mer inn i fasene i IPS-løpet og verktøyene jobbspesialisten skal benytte seg av. Deltakerne vil få mer inngående kjennskap til IPS-kvalitetsskala, og rollen i det integrerte samarbeidet med helsetjenesten. Det vil også bli deling av erfaringer fra praksisfeltet, gruppearbeid og case-jobbing.

Kurs for Metodeveiledere i IPS

Varighet: 2 dager

Dette kurset er for metodeveiledere og evt. deres ledere. Kurset går grundigere inn i IPS-kvalitetsskala og hvordan rollen som metodeveiledere skal utøves innenfor IPS-modellen. Det vil også være fokus på hvordan metodeveileder skal jobbe inn mot helsetjenesten for å få til god integrering i behandlingsteamene. Kurset vil gi en innføring i de ulike verktøyene til metodeveilederen, og hvordan det jobbes med mål- og resultatoppfølging i henhold til IPS-kvalitetsskala.

Kurs for kvalitetsevaluatorer IPS

Varighet: 2 dager

Dette er kurs for personer som skal gjennomføre kvalitetsevalueringer etter IPS-kvalitetsskala. Kurset er obligatorisk for de som vil bli kvalitetsevaluatorer i IPS. Vi ønsker flere kvalitetsevaluatorer. Er du interessert, ta kontakt med kine.nan.lium@nav.no.

Kriteriene for å bli kvalitetsevaluator er:

  • Skal være ansatt i NAV eller helsetjeneste
  • Bør være tilknyttet praksis i en eller annen form
  • Skal ha vært med som observatør minst tre ganger
  • Skal ha gjennomført todagers evaluatorkurs i regi av Direktoratene  (Helse/AV)
  • Skal ha vært metodeevaluator sammen med erfaren evaluator minst to ganger
  • Må bidra med noe/en forpliktelse
  • Avtalen om å være evaluator skal være godkjent av vedkommendes leder
  • Evaluator må gjennomføre minimum fire målinger i året for å fortsatt ha godkjent status som evaluator

Planlagte IPS-kurs i 2020

19.–20. november: Evaluatorsamling

Påmelding: intern NAV

25. november: Grunnkurs IPS (1 dag) 

NB! Ny dato kommer.

Sted: Oslo

Plasser: 50 stk. 

Målgruppe: Behandlere, NAV-veiledere, ledere, jobbspesialister og metodeveiledere som skal jobbe etter IPS-modellen.

Beskrivelse: Kurset er basert på de 8 prinsippene for IPS og kvalitetsskalaen i IPS. Brukerperspektivet og integrering mellom NAV og helsetjenesten er vektlagt. Kurset gir innblikk i grunnlagstenkningen for IPS og de ulike rollene som inngår i samarbeidet. Foredragsholdere fra NAV og helsetjenesten med egen erfaring fra IPS formidler sin kunnskap i løpet av disse to dagene. Kurset er praktisk.

Påmelding: Kommer. Meld interesse for kurset til: kine.nan.lium@nav.no. Det vil vurderes om det skal holdes flere kurs i år.

26.–27. november: Metodeveilederopplæring for IPS (2 dager) 

Sted: Hotel Bristol, Oslo. 

Målgruppe: Metodeveiledere i IPS / fylkeskontakter og ledere

Plasser: 20

Beskrivelse: Grunnleggende innføring i metodeveilederrollen i IPS med fokus på IPS kvalitetsskala og rollen som metodeveileder inn mot helsetjenesten og ledelse. Resultat- og måloppfølging i henhold til IPS-kvalitetsskala.

Påmelding

26.–27. november: Jobbspesialistkurs (2 dager)

NB! Ny dato kommer.

Sted: Oslo

Plasser: 50

Målgruppe: Oppfølgingskurs etter Grunnkurs for jobbspesialister og metodeveiledere som jobber etter IPS-kvalitetsskala og er ansatt i NAV, helse, eller tiltaksarrangør som har en avtale med NAV etter anbud på å levere en rendyrket IPS-tjeneste.

Beskrivelse: Kurset går over to dager og gir et dypere innblikk i kvalitetsskalaen for IPS og har fokus på jobbspesialistrollen og det integrerte samarbeidet med behandlingsteamene. Det veksler mellom foredrag, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Påmelding: Kommer. Meld interesse til:kine.nan.lium@nav.no. Det vil vurderes om det skal holdes flere kurs i år.

Tidligere IPS-kurs i 2020

10. - 11. mars: Kurs for metodeveiledere i IPS 
Sted: Oslo. 
Målgruppe: Metodeveiledere i IPS / fylkeskontakter og ledere

Plasser: 20

Beskrivelse: Grunnleggende innføring i metodeveilederrollen i IPS med fokus på IPS kvalitetsskala og rollen som metodeveileder inn mot helsetjenesten og ledelse. Resultat – og måloppfølging i henhold til IPS-kvalitetsskala.

Påmelding

12.-13. mars: Samling for metodeveiledere Øst 1: Innlandet, Oslo, Vest-Viken (sted: Granavollen)

Regionsamling metodeveileder utvidet oppfølging og IPS

Påmelding: intern

16.-17. april: Evaluatorsamling AVLYST!

Påmelding: NAVs interne sider

29.-30. april: Samling for metodeveiledere Øst 2: Øst-Viken, Vestfold-Telemark, Agder (Sted ikke klart) Regionsamling metodeveileder utvidet oppfølging og IPS,  AVLYST!

Påmelding: NAVs interne sider

6. mai: Grunnkurs IPS (1 dag) 

Sted: Oslo

Målgruppe: Behandlere, NAV-veiledere, ledere, jobbspesialister og metodeveiledere som skal jobbe etter IPS-modellen.

Plasser: 50 stk. 

Beskrivelse: Kurset er basert på de 8 prinsippene for IPS og kvalitetsskalaen i IPS. Brukerperspektivet og integrering mellom NAV og helsetjenesten er vektlagt. Kurset gir innblikk i grunnlagstenkningen for IPS og de ulike rollene som inngår i samarbeidet. Foredragsholdere fra NAV og helsetjenesten med egen erfaring fra IPS formidler sin kunnskap i løpet av denne dagen. Kurset er praktisk.

Påmelding

Frist for påmelding: 20. mars

AVLYST! Alle som er påmeldt har fått tilsendt informasjon. Vi kommer til å kjøre workshops med grunnleggende temaer i IPS i slutten av mail. Det vil være muligheter for å melde seg på disse. Nærmere informasjon kommer!

7.- 8. mai: Jobbspesialistkurs IPS (2 dager)

Sted: Oslo

Målgruppe: Oppfølgingskurs etter Grunnkurs for jobbspesialister og metodeveiledere som jobber etter IPS-kvalitetsskala og er ansatt i NAV, helse, eller tiltaksarrangør som har en avtale med NAV etter anbud på å levere en rendyrket IPS-tjeneste.

Plasser: 50

Beskrivelse: Kurset går over to dager og gir et dypere innblikk i kvalitetsskalaen for IPS og har fokus på jobbspesialistrollen og det integrerte samarbeidet med behandlingsteamene. Det veksler mellom foredrag, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Påmelding

Frist for påmelding: 20. mars

AVLYST! Alle som er påmeldt har fått tilsendt informasjon. Vi kommer til å kjøre workshops med grunnleggende temaer i IPS i slutten av mail. Det vil være muligheter for å melde seg på disse. Nærmere informasjon kommer!

13.-14. mai: Samling for metodeveiledere Vest: Vestland, Møre og Romsdal og Rogaland (Sted ikke klart)  AVLYST!

Regionsamling metodeveiledere utvidet oppfølging og IPS

Påmelding: NAVs interne sider AVLYST!

 

19. - 20. mai: Kurs for kvalitetsevaluatorer i IPS (2 dager)

Sted: Oslo, Clarion The Hub

Målgruppe: Nye evaluatorer og observatørers om skal evaluere etter IPS-kvalitetsskala.

Plasser: 10-20

Beskrivelse: Dette er et obligatorisk kurs for de som skal evaluere etter IPS-kvalitetsskala. Evaluatorer skal ha godkjent deltakelse og gjennomføring av kvalitetsevalueringer fra leder og være ansatt i NAV eller Helse og knyttet til en IPS-tjeneste.

AVLYST! Vi  vi vil sende ut informasjon til de som er påmeldt kurset med ytterligere informasjon. Behovet for evaluatorer vil fortsatt være stort når situasjonen tilsier at vi kan komme i gang igjen. Inntil videre ser vi på andre løsninger.

Påmelding

3.-4. juni: Samling for metodeveiledere Nord: Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark (Sted ikke klart) Regionsamling metodeveiledere utvidet oppfølging og IPS AVLYST! 

 

23. september: Grunnkurs IPS (1 dag)

Sted: Thon Hotel Arena på Lillestrøm (både flytog og vanlig tog går går dit)

Målgruppe: Behandlere, NAV-veiledere, ledere, jobbspesialister og metodeveiledere som skal jobbe etter IPS-modellen.

Plasser: 50 stk. 

Beskrivelse: Kurset er basert på de 8 prinsippene for IPS og kvalitetsskalaen i IPS. Brukerperspektivet og integrering mellom NAV og helsetjenesten er vektlagt. Kurset gir innblikk i grunnlagstenkningen for IPS og de ulike rollene som inngår i samarbeidet. Foredragsholdere fra NAV og helsetjenesten med egen erfaring fra IPS formidler sin kunnskap i løpet av disse to dagene. Kurset er praktisk.

Påmelding, frist 28. august.

24.-25. september: Jobbspesialistkurs IPS ( 2 dager):  

Sted: Thon Hotel Arena på Lillestrøm (både flytog og vanlig tog går går dit)

Målgruppe: Oppfølgingskurs etter Grunnkurs for jobbspesialister og metodeveiledere som jobber etter IPS-kvalitetsskala og er ansatt i NAV, helse, eller tiltaksarrangør som har en avtale med NAV etter anbud på å levere en rendyrket IPS-tjeneste.

Plasser: 50

Beskrivelse: Kurset går over to dager og gir et dypere innblikk i kvalitetsskalaen for IPS og har fokus på jobbspesialistrollen og det integrerte samarbeidet med behandlingsteamene. Det veksler mellom foredrag, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Påmelding, frist 28. august. 

 

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse kurs individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen