Seminar om Bysamer- en usynlig gruppe! Del 2

Fylkesmannen i Oslo og Akershus arrangerer to seminar om Bysamer sammen med Kompetansesenteret for rus Oslo og Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus / SANKS
Tid og sted

Anker Hotell Oslo

29. mai kl 09:00 - 29. mai kl 16:00

Både kommuner og spesialisthelsetjeneste bør tilrettelegge for kultursensitiv og språklig tilpasset behandling. Det gjelder for den samiske befolkning og for en økende andel innbyggere med ulik bakgrunn. Behovet for minoritetskompetanse tiltar. Seminaret vil se på helseutfordringer, og om kulturelle og språklige utfordringer som opptrer i møtet mellom pasienter med samisk bakgrunn og velferdstjenestene.

Fylkesmannen skal bidra til et mer likeverdig tjenestetilbud til den samiske befolkningen gjennom økt kunnskap og kompetanse i samisk språk og kultur.

Seminaret vil ta opp forhold rundt samiske barn og ungdom, hva er en Bysame?, samisk brukerperspektiv, skeive samer, kultursensitivitet med mer.

Påmelding dag 2:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Kurs-og-konferansekalender/Bysamer---en-usynlig-gruppe-Del-2/

Del 1 arrangeres 13.3.18. For påmelding til del 1 se lenke under. Det er mulig å delta på en eller begge dagene.

Påmelding dag 1.

https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Kurs-og-konferansekalender/Bysamer---en-usynlig-gruppe-Del-1/

Relevante artikler:

Ingen treff...