Endret: 12. mars 2018
Anne Landheim

KAN MANGEDOBLE: -I dag har vi 8 ACT-team og 17 FACT-team I Norge. Vi anslår at det er potensial for 35 ACT-team og 83 FACT-team, sier hovedforfatter Anne Landheim. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no arkiv.

Anbefaler ACT- og FACT-team i hele landet

Anbefaler ACT- og FACT-team i hele landet

94 prosent av Norges befolkning bor slik at de kan nås av et oppsøkende ACT- eller FACT-team, konkluderer ny rapport.

-Det viktigste rapporten viser er at det er stort potensial for å etablere ACT- og FACT-team i Norge, og at det er større enn det antallet team vi har i dag, sier hovedforfatter Anne Landheim.

Kan mangedobles

Begge de to typene oppsøkende team er rettet mot mennesker med alvorlige psykiske helse- og rusproblemer. Opprinnelig var de tiltenkt områder med nokså stor befolkningstetthet. Den nye rapporten, som ser på potensialet for slike team i et lite befolkningstett land som Norge, viser at omtrent hele landet faktisk kan ha slike team.

-I dag har vi 8 ACT-team og 17 FACT-team I Norge. Vi anslår at det er potensial for 35 ACT-team og 83 FACT-team, sier Landheim.

Midler lyst ut

Hun mener det dermed er mulig å kunne gi mennesker med alvorlige psykiske helse- og rusproblemer et mer helhetlig og koordinert helsetilbud enn i dag, med oppfølging fra et team bestående av ansatte fra både kommune og spesialisthelsetjeneste.

-Det er nå lyst ut stimuleringsmidler til etablering og drift av ACT- og FACT-team. På sikt bør slike team være en ny måte å organisere tjenestetilbudet på, på bekostning av det eksisterende, mener Landheim.

Favner de fleste

Hovedforskjellen mellom ACT- og FACT-team er at førstnevnte primært retter seg mot mennesker med psykoselidelser og behov for intensiv oppfølging. FACT-teamene har en videre målgruppe, der man i tillegg gir et tilbud til de som ikke har et like stort behov for intensiv oppfølging der og da.

Rapporten anbefaler at DPS-regioner med minst 40 000 innbyggere over 18 år og maks en times reisevei, etablerer ACT-team og/eller FACT-team. Nesten 7 av 10 nordmenn bor i slike områder.

Modifiserte FACT-team

Der det er minst 15 000 innbyggere og maks en times reisevei anbefales FACT-team. Med samme befolkningsgrunnlag og mer enn en times reisevei anbefaler rapporten modifiserte FACT-team.

-Noen brukere vil bo såpass langt unna at du ikke kan treffe dem så ofte som de som bor i nærområdet. Da modifiseres kravet i modellen om høyintensiv oppfølging av brukerne. Kommunene må mer inn på noen områder der teamet egentlig skal gi tjenesten, sier Landheim.

Også mulig for de minste

I DPS-regioner med færre enn 15 000 innbyggere anbefales det å etablere samarbeid rundt de enkelte brukerne med utgangspunkt i prinsippene for FACT. Dette gjelder 6 prosent av befolkningen, de fleste i Nord-Norge og på Vestlandet.

-I denne anbefalingen ligger det at kommuner og DPS etablerer et systematisert samarbeid rundt enkeltbrukere, sånn at du sikrer spesialisthelsetjeneste ved behov. Hamarøy er et eksempel. De har langt mindre enn 15 000 innbyggere. Der forsøker FACT-teamet i samarbeid med DPS i Bodø å følge FACT-modellen, sier hun.

NY RAPPORT OM ACT OG FACT
  • En ny rapport ser på potensialet for de oppsøkende teamene Assertive Community Treatment (ACT) og fleksibel ACT (FACT) i Norge.
  • Rapporten er laget av ROP, Høgskolen Innlandet og NAPHA.
  • ACT og FACT retter seg mot mennesker med alvorlige psykisk helse- og rusproblemer. 

Kommenter:

Mer om

nyheter oppsøkende.team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen