Publisert: 22. februar 2018.   Endret: 22. februar 2018
Kaja Sillerud

OMSTILLING: -Midlene skal stimulere til en omstilling og styrking av eksisterende lokalbaserte psykisk helse- og rustjenester rundt om i landet, sier Kaja Sillerud i Helsedirektoratet. FOTO. Helsedirektoratet/napha.no arkiv.

227 millioner til ACT- og FACT-team

227 millioner til ACT- og FACT-team

Innen 20. mars kan man søke midler til ACT- og FACT-team, samt andre tiltak for mennesker med alvorlige rus- og psykiske helseproblemer.

-Tilskuddsordningen skal fra 2018 i  større grad bidra  til etablering av kunnskapsbaserte tjenestemodeller, slik som ACT- og FACT-team. Dette er gode tilbud som både brukere og fagfolk etterspør, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Kaja Sillerud.

-Stimulere omstilling

Tilskuddsmidlene på til sammen 227 millioner kroner kommer samtidig med en ny rapport, som viser at det er potensial for å etablere ACT- og FACT-team over nesten hele landet.  

-Midlene skal stimulere til en omstilling og styrking av eksisterende lokalbaserte psykisk helse- og rustjenester rundt om i landet, gjennom at kommuner og helseforetak går sammen om å etablere slike oppsøkende samhandlingsteam. Det kan søkes om tilskudd til delfinansiering av stillinger i teamene og til opplæringstiltak og annen implementeringsstøtte, sier Sillerud.

Grisgrendte strøk

6 prosent av befolkningen bor ifølge den nye rapporten i DPS-regioner med færre enn 15 000 innbyggere, de fleste i Nord-Norge og på Vestlandet. Tilskuddsordningen fra Helsedirektoratet åpner for at det kan gis tilskudd til andre typer oppsøkende og teambaserte tjenester i slike områder. Rapporten anbefaler at man etablerer samarbeid rundt de enkelte brukerne med utgangspunkt i prinsippene for FACT, noe blant andre Hamarøy i Nordland har gjort.

Andre tiltak

Kaja Sillerud forteller at tilskuddsordningen også skal understøtte etablering av prioriterte tiltak i den pågående Opptrappingsplanen for rusfeltet, og bidra til at det skjer en fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder, arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet.

-Lavterskeltilbud, og utvikling og utprøving av modeller for tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam rettet mot utsatte barn og unge og deres familier, vil bli prioritert, sier hun.

Kommenter:

Mer om

nyheter oppsøkende.team brukere.med.omfattende.tjenestebehov

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen