Seminar om teater og psykisk helsearbeid

Målet med seminaret er å vise hvordan teater blir brukt i psykisk helsearbeid i dag, og å diskutere hvordan teaterdeltakelse kan bidra til å fremme helse og gi mennesker med psykiske utfordringer bedre og mer meningsfulle liv.
Tid og sted

Rådstua Teaterhus, Vestergata 48 Tromsø

23. mai kl 19:00 - 24. mai kl 17:30

Kan teater fremme psykisk helse?

Det vil Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) se nærmere på i Tromsø 23.-24.mai. Teatret Våres, Teater Vildenvei, NAPHA og Fontenehuset er blant bidragsyterne.

Seminaret er rettet mot politikere, helsearbeidere, kulturarbeidere, kunstnere og andre som er interessert i å finne ut mer om hvordan teater og kreativitet kan bidra til å fremme vår psykiske helse.

Påmeldingher

PRAKTISK INFORMASJON:

Dato: 23. og 24. mai 2018
Sted: Rådstua Teaterhus, Vestergata 48 Tromsø
Arrangør: Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og HATS.
Fagansvarlig:  Wenche Torrisen
Teknisk arr.: Kari Lydersen

Prispakke 1: Hele onsdag og torsdag: 400,-
Prispakke 2: Hele onsdag og torsdag unntatt middag om kvelden: 200,-
Prispakke 3: Kun onsdag: Man betaler etter evne

Reise og opphold dekkes av hver enkelt deltager.

 

PROGRAM:

ONSDAG 23. MAI

19.00-20.00: Forestilling, Smakebiter fra fortiden, Teater Vildenvei.
20.00-20.30: Film, Min Prosess, Audun Nedrelid
20.30-21.00: Etterpå-snakk, Elin Danielsen
21.00-22.30:  Felles kveldsmat

TORSDAG 24. MAI – TENTATIVT PROGRAM

08.30-09.00: Registrering m/ kaffe
09.00- 09.15: Åpning
09.15-09.35: Innlegg, Tove Karoline Knutsen
09.40-09.50: Kunstnerisk innslag, Teater Vildenvei
09.55-10:15: Innlegg, Wenche Torrissen, Høgskulen i Volda
10.15-10.30: Samtale, Skuespillere fra Teater Vildenvei
10.30-10.45: Kaffepause og snakk
10.45-11.05: Innlegg, Wigdis Sæther, NTNU og NAPHA
11.05-11.25: Innlegg, Anita Salamonsen, UIT
11.30-12.30: Lunsj 12.30-13.00: Innlegg, Klaus Løkholm Bergli og skuespillere fra Teatret Våres
13.10-15.00: Workshop, Eliann Stålem Berg, Fontenehuset i Asker/scenekunstformidler.
15.00-15.30: Oppsummering – erfaringer og veien videre
15.30-16.15: Forestilling, Blomsterstøvet, Teater Vildenvei
16.30-         : Middag

Relevante artikler:

Ingen treff...