Fagdag for psykologer i kommunene

Psykologer har ansvar for utredning og behandling i kommunene, men hvordan skal ansvaret best forvaltes?
Tid og sted

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

8. juni kl 08:30 - 8. juni kl 15:00

Arrangør: Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør

Målgruppe: Psykologer som arbeider med barn, unge og familier i kommunene.

Mer informasjon finner du HER

 

Relevante artikler:

Ingen treff...