"De eldre" er ikke hva de engang var!

HelseFrem, i samarbeid med Asker eldreråd, inviterer til konferanse om livskvalitet, ressurser og engasjement i alderdommen.
Tid og sted

Verkstedet, NaKuHel Asker

26. april kl 10:00 - 26. april kl 15:00

Målet med konferansen er å bidra på veien mot en holdningsendring innen eldreomsorgen i retning av større grad av individuell tilpasning og frisk-fokus, samt økt bevissthet rundt ansvaret for egen og andres livskvalitet og helse!

Hovedmålgruppen er de som arbeider med eldre (alt fra ansatte på bo- og omsorgshjem og sykehus til hjemmehjelp, frivillige organisasjoner m.fl.), men temaet er både relevant og interessant for andre også.

Påmeldingsfrist: 23.04.2018

Pris: voksen - kr 750, honnør - kr 250

Les mer og meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...