Publisert: 06. april 2018.   Endret: 06. april 2018
25950818 samtale

AKTUELT: Livet går opp og ned for alle, men hvis problemene utvikler seg, kan det føre til sykefravær. Kommunikasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan påvirke om arbeidstakeren klarer å stå i jobb i de vanskelige periodene. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Våg å ta den vanskelige samtalen

Våg å ta den vanskelige samtalen

Alle ansatte i Røyrvik kommune skal nå gjennom kursopplegget «Sees i morgen», i regi av NAV Arbeidslivssenter.

Målet med kurspakken er å gi arbeidsgiver mer kunnskap om hvordan arbeidstakere med psykiske helseproblem kan møtes.

-Vi synes dette er et viktig kurs. Det er lett å forstå plagene en brukket hånd kan medføre, men vanskeligere å snakke åpent om psykisk helse, sier rådmann i Røyrvik, Ola Peder Tyldum.

Kursholder og arbeidsgiverlos fra NAV, Leif Eggen, slår fast at ansatte i Røyrvik kommune er modige.

-De tør å tenke annerledes, selv om de er relativt få ansatte, sier han.

-Viktig at alle deltar

Røyrvik kommune har lenge jobbet målrettet mot å senke sykefraværet blant de 94 ansatte.

-Hovedtillitsvalgt og renholdsleder Rita Winter, er den som skal ha æren for at opplegget kom i gang. Og folket møter opp. På modulen som nylig ble gjennomført, var det 92 prosent oppmøte, sier Tyldum.

Han påpeker at det er viktig for kommunen at alle deltar.

-Dersom alle får den samme kunnskapen, blir det lettere å dra i samme retning, sier Tyldum.

Kontinuerlig forebyggende arbeid

«Sees i morgen» er en kurspakke som er i stadig utvikling. Eggen har vært med på å utvikle kurspakken.

-Jeg har siden 2009 reist rundt med opplæring i Trøndelag. Og jeg lærer noe nytt hver gang jeg holder kurs, slår han fast.

NAV har arbeidsgiverloser i hele landet. Eggen anslår at rundt 80 000 personer har gått gjennom kurspakken på landsbasis siden oppstarten i 2009.

Arbeidsevne, ikke diagnose

Livet går opp og ned for alle, men hvis problemene utvikler seg, kan det føre til sykefravær.

 -Kommunikasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan påvirke om arbeidstakeren klarer å stå i jobb i de vanskelige periodene. Arbeid er bra for den psykiske helsen, sier Tyldum.

Ifølge «Sees i morgen» er fem faktorer kilder til suksess i dette arbeidet:

  • Fleksibilitet: Tilrettelegg arbeidstid og oppgaver
  • Fokus: Verdsett de ansattes styrker og ressurser
  • Åpenhet: Snakk om situasjonen sammen med kolleger
  • Personlig: Bry deg om kollegaen, ikke «overlat» kollegaen til helsevesenet
  • Grensesetting: Pass på at kollegaen for eksempel holder avtaler om redusert arbeidstid, og går hjem i tide.

Å tørre å ta opp det som er vanskelig

Tyldum og Eggen påpeker at dette er faktorer som forplikter både arbeidsgiver og arbeidstaker.

-Det er viktig at arbeidstaker også kommer med forslag til løsninger, sier Tyldum, og fortsetter:

-Kurset «Sees i morgen» vil ikke gjøre de ansatte i Røyrvik kommune til terapeuter eller eksperter på psykisk helse. Men kursrekken kan føre til at det blir lettere å snakke om psykisk helse.

Han slår fast at det å tørre å ta opp det som man kanskje har hatt en antakelse om, er et steg i riktig retning.

Positive ringvirkninger

-En sunn kommuneøkonomi er avhengig av at folk står i arbeid. Arbeidsgiveren må være i stand til å snakke om psykisk helse. Det er godt mulig for ansatte å stå i arbeid, selv om de sliter med helsa, sier Tyldum.

Røyrvik kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen. Tyldum tror det vil bære frukter, også utenfor arbeidsplassen, dersom de ansatte får mer kunnskap om psykisk helse.

-Å bli tryggere på hvordan man snakker med ansatte som har helseproblem, både fysisk og psykisk, er noe alle ledere burde se nærmere på, uansett hvordan bransje man jobber i, konstaterer Tyldum.

 

 

 

FOREDRAGSHOLDER: Leif Eggen er arbeidsgiverlos fra NAV og har vært med på å utvikle kurspakken.

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse praksiseksempler nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen