Rehabiliteringskonferansen 2018

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening inviterer til Rehabiliteringskonferansen 2018!
Tid og sted

Thon Hotel Arena Lillestrøm

5. juni kl 08:30 - 6. juni kl 15:10

Årets møteplass for alle som jobber med og/eller er opptatt av rehabiliteringsfeltet. Konferansen finner sted på Thon Hotel Arena Lillestrøm 5. og 6. juni. Velkommen!

Fullstendig program og påmelding finner du  HER

  • Ny definisjon på rehabilitering og habilitering – hva er det konkludert med? Kristin Gjellestad, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov, Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet
  • Opptrappingsplan - styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene - erfaringer fra Bergen kommune, Eileen Langedal
  • Parkinsonnett – en nederlandsk modell, implementert til kommunene, Michaela Gjerstad, Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser
  • Kognitiv trening kan gjenvinne mestring og kontroll, Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus
  • Nevroplastisk effekt av pianoundervisning i kognitiv rehabilitering etter traumatisk hjerneskade, Berit Marie Dykesteen Vik, Universitetet i Bergen
  • Hvordan kartlegger vi kreftpasienters rehabiliteringsbehov? Lene Thorsen, Oslo universitetssykehus
  • Hva kjennetegner gode rehabiliteringsprosesser når familie og pårørende inkluderes før, under og etter? Anita Vatland, Pårørendealliansen
  • Erfaringer med nettbasert verktøy for nettverksarbeid, Stein-Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus 

Bli med å la deg inspirere, få faglig påfyll og treffe kollegaer fra hele landet.

Relevante artikler:

Ingen treff...