Modum Bad-konferansen 2018: Fra skolegård til styrerom

Traumer som resultat av og årsak til mobbing. Hvordan avdekke, stanse og bidra til mestring?
Tid og sted

Gamle Logen i Oslo

26. oktober kl 09:00 - 26. oktober kl 16:30

Arrangør: Kildehuset - Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Årets Modum Bad-konferanse presenterer ulike perspektiver på mobbing og henvender seg til fagpersoner som på forskjellig vis arbeider med mennesker. På programmet har vi spennende innlegg fra praksisfelt som arbeidsliv, skole, forskning og terapirommet.

Kjell Magne Bondevik åpner årets konferanse. På programmet har vi spennende innlegg fra praksisfelt som arbeidsliv, skole, forskning og terapirom. Konferansen setter fokus på mobbingens ulike ansikter, og hvordan vi kan legge til rette for bearbeiding, gjenopprettet selvfølelse og ny livsmestring på tross av mobbing.

Målgruppe:
Ansatte innen helse, sosial, omsorg og undervisning, HR/vernetjeneste, ledere, tillitsvalgtsapparat, veiledere og sjelesørgere, aktuelle faggrupper og etater som er involvert i oppfølging av ungdom og voksen, og alle som yter frivillig innsats i tilbud til unge og voksne.

Se HER for mer informasjon og påmelding

Relevante artikler:

Ingen treff...