Arbeid i møte med vold og trusler i helse- og sosialsektoren

En konferanse om forståelse av vold og trusler, om forebyggende tiltak og etterarbeid. En viktig konferanse for alle som arbeider i miljø der vold og trusler er en faktor.
Tid og sted

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

11. juni kl 11:00 - 12. juni kl 14:30

Om konferansen:

"Vold og trusler er et stort problem i helse- og sosialsektoren. Daglig opplever ansatte trusler på arbeidsplassen, og føler seg utrygge. Dette er en utfordring som må løses. Vi har invitert de beste innen fagfeltet for å gi praktiske tips om hvordan man kartlegger, oppdager signaler og håndterer vold og aggresjon.

I tillegg fokuserer vi på hvordan man tar vare på de som er blitt utsatt for voldsomme handlinger, og hvordan man systematisk kan arbeide med utøvere for å skape alternativer for vold. Vi ønsker velkommen til det vi mener er en av de viktigste konferansene i år. Sett av dagene allerede nå, da det er begrenset med plasser."

Arrangør: JobbAktiv

Les mer her.

Relevante artikler:

Ingen treff...