Publisert: 30. mai 2018.   Endret: 30. mai 2018
051

FORSKER PÅ FOTBALL: Alan Pringle, forsker ved Nottingham University, har forsket på prosjektet Football in the Community, som ledes av Englands eldste fotballklubb, Notts County. FOTO: Møyfrid Kjølsdal/napha.no.

Fotball mot psykiske problemer

Fotball mot psykiske problemer

Fotballklubben Notts County har blitt en viktig arena for fellesskap og sosial inkludering for mennesker med ulike behov for støtte.

Gjennom prosjektet Football in the Community bruker klubben fotball som en måte å få engasjert deltakerne på, ved å benytte høyt profilerte fotballspillere som eksempler for å få deltakerne til å åpne seg og snakke om blant annet stress, sinnemestring, depresjon og angst.

Forsker Alan Pringle ved Nottingham University fortalte om satsingen under en konferanse i regi av WAPR Norge i Bergen i midten av mai.

På ballen for sosial inkludering 

Pringle viste hvordan Notts County Football Club har utviklet flere prosjekter som gjør en forskjell for folk i Nottingham, ved å gi håp og støtte til noen av de mest utsatte og marginaliserte menneskene i byen. 

Han fortalte om gutter med psykoselidelser som tidligere isolerte seg, som ikke gjorde det bra på skolen eller fikset relasjoner, men som før de ble syke hadde vært gode fotballspillere, og som virkelig har hatt nytte av å være med i dette fellesskapet. Prosjektet er en del av Football in the Community, og er kalt On The Ball. I løpet av de siste fem årene har 250 unge menn deltatt i dette prosjektet, med en hard kjerne som fortsatt deltar på ukentlige treninger.

Ville forske på det

Goals for life er et lignende fotballbasert prosjekt, rettet mot jenter og gutter fra 10 til 18 år.

I 2013 henvendte FITC seg til Nottingham University for å få evaluert disse kursene på best mulig måte, og slik ble samarbeidet opprettet.

Mer enn fotball

Siden deltakerne etterspurte aktiviteter på andre områder også, tilbyr de flere fysiske aktiviteter enn fotball, som for eksempel zumba. De har også gruppeaktiviteter som retter seg spesifikt mot mennesker med demensutvikling, tenåringer som står i fare for å gjøre kriminelle handlinger eller allerede er med i gjenger, barn som er i barnevernet og overgripere. De har også prosjekter i fem barneskoler som retter seg mot jenter og gutter fra 6-11 år som kommer fra marginaliserte bydeler.

Treningen visker ut hierarkiet

Ett funn fra evalueringen av kursene er viktigheten av at det var profesjonelle trenere som holdt kursene, og ikke psykisk helsearbeidere.

Hvem som er syke og hvem som er friske er ikke et tema. Studenter, sykepleiere og brukere av helsetjenester trener alle sammen på lik linje.

Pringle etterspør et engasjement for å få i gang en sports- eller fotballterapi-kvalifisering innen psykisk helse, på samme måte som det har blitt utviklet kunstterapi, dramaterapi og musikkterapi.

Psykiatrialliansen- idrettsfellesskap i Norge

Per Nilsen og tidligere landslagsspiller og fotballproff Claus Lundekvam fortalte under samme konferanse om Psykiatrialliansen. Det er et idrettsfelleskap som har holdt på i 12 år, i samarbeid mellom Helse Bergen og Bergen kommune. Det er også støttet med midler fra Helsedirektoratet. Alle trenerne er godt kvalifiserte, og de har enten bruker- eller pårørendekompetanse. 

Alle er velkommen - alltid

Her kan en velge mellom mange forskjellige treningsformer, fra fotball og volleyball til klatring og zumba. En gang i uka har de også kafé. Lundekvam og Nilsen fortalte om et fellesskap som fører til mestring, glede og inkludering. Over tusen mennesker i Bergen var innom deres arrangementer sist måned.

Hovedtema under WAPR Norges konferanse var felleskap og valgmuligheter. WAPR har fokus på folks levevilkår, som dagligliv, bolig og arbeid, altså psykososial rehabilitering. Brukere og pårørende er alltid inkludert i WAPR sine arrangementer.

WAPR
  • Står for World Association for Psychosocial Rehabilitation. Er en verdensomspennende organisasjon grunnlagt i Frankrike i 1986, med nasjonale organisasjoner i over 80 land.
  • Norge ble med for 15-20 år siden, og har et aktivt styre som er basert i Bergen. Har holdt årlige konferanser i 7 år.
  • I år er WAPRs verdenskongress lagt til Madrid 5.-7. juli.
  • WAPR jobber med å styrke det psykiske helsearbeidet som skjer lokalt der brukerne bor, og for å ha et sterkere fokus på sosialt miljø og omgivelsenes betydning for psykisk helse.
Notts County FC - Football in the Community

Bruker innflytelsen som ligger i fotball og profilen til Englands eldste fotballlklubb, Notts County FC, for å gi retning og støtte for forskjellige kurs, utdanninger og treninger innenfor helse, utdanning, sosial inkludering og sosial deltakelse.

Claus Lundekvam og Per Nilsen fra Psykiatrialliansen
Psykiatrialliansen

Psykiatrialliansen er et idrettslag som driver med tilrettelagt fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser.

Mål: Få folk i aktivitet, hjelpe mennesker ut av isolasjon og ensomhet, være et skritt på veien til et bedre liv og et trinn på vei fra sykdom til arbeid.

Kilde: Psykiatrialliansen

Kommenter:

Mer om

god.hjelp.i.et.brukerperspektiv organisering.av.tjenester aktivitet.og.fritid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen