Endret: 31. mai 2018
johanne opheim

AKTUELT: -Psykisk helse er alltid en del av folkehelsearbeidet, sier Johanne Opheim, folkehelsekoordinator i Meldal kommune. Hun var en av deltakerne på brobyggerkurset i Trondheim. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

-Har fått klare råd om hvordan vi kan lykkes i folkehelsearbeidet

-Har fått klare råd om hvordan vi kan lykkes i folkehelsearbeidet

-Jeg har lært særlig tre ting på brobyggerkurset, som jeg skal ta med meg til Meldal kommune: Interessentanalyse, refleksjon over egen rolle, og å lytte mer til samarbeidspartnere.

Det sier Johanne Opheim, folkehelsekoordinator i Meldal kommune i Sør-Trøndelag. Hun var med på det todagers brobyggerkurset som Helsedirektoratet, Sunne kommuner og KS arrangerte i Trondheim. Kurset ble avsluttet i dag.

- Å arbeide med folkehelse er både konkret og allsidig. Før jeg kom hit, ønsket jeg meg konkrete råd om verktøy jeg kan bruke i arbeidet mitt i Meldal, som har i underkant av 4000 innbyggere. Og det har jeg fått, smiler Opheim.

-Kurset har gitt meg en påminning

Hun har blitt enda mer klar over at det ligger store muligheter i kommunikasjon, og hvordan man bruker dette inn i folkehelsearbeidet.

-Å vite nok om hva de ulike tjenestene og sektorene driver med, er en utfordring, også i en liten kommune.  Kurset har gitt meg en påminning om hvor viktig det er å snakke med andre. Å være lydhør, å lytte etter hva de tenker, sier hun.

Låner ut gratis friluftsutstyr

I Meldal er de godt i gang med folkehelsearbeidet. Kommunen ble med i den nasjonale foreningen BUA, som låner ut friluftsutstyr gratis til innbyggerne, i desember i 2017.

-Det har blitt en suksess. Vi har fått til et godt samarbeid med frivillige, som drifter det på kveldstid, sier Opheim. Hun slår fast at miljøaspektet også er viktig i dette.

-Hvorfor kjøpe nye skisko til barn når de vokser så fort? Tilbudet gir personer med dårlig råd, og andre, enkel tilgang til utstyr de trenger for å være fysisk aktive.

Se på egen person

Det viktigste Opheim tar med seg hjem, som hun ikke var så bevisst på før, er hvor mye det betyr hvordan man kommuniserer rent personlig, når man jobber for å få til gode folkehelsetiltak.

-Rett og slett den personen man er. Hvordan man snakker med andre. Er man kanskje mest opptatt av å komme med budskapet man selv tror på? Hva sier man, for å nå de målene man ønsker? Hvilke ord velger man å bruke? Det er så viktig å være oppmerksom på dette.

I tillegg trekker hun frem betydningen av trekke inn de riktige personene, som kan utfylle det man ikke klarer selv.

-Vi må spille hverandre gode, for å lykkes.

-Har lært å analysere ulike interessenter

I Meldal har man en folkehelsegruppe, som består av deltakere fra blant annet psykisk helse, legetjenesten og NAV, i tillegg til folkehelsekoordinatoren.

-Vi møtes fra tid til annen, og driver folkehelsearbeidet, sammen. Kurset har lært meg enda mer om hvordan man kan analysere ulike interessenter i folkehelsearbeidet. Og det vil jeg ta med meg i arbeidet videre, påpeker Opheim.

Har ikke folkehelseplan, valgte annen løsning

Kommunen har for øvrig ikke en folkehelseplan.

-Vi har valgt heller å inkludere folkehelsearbeidet i kommuneplanens samfunnsdel, enn å ha en egen folkehelseplan. I kommunen vår er altså folkehelse en rød tråd i planene i alle sektorene.

-Skal man klare å samskape, er jo poenget å tenke sammen og å jobbe sammen. Sjansen er større for å lykkes, når ansvaret for å få det til er spredt i alle de ulike sektorene, sier Opheim.

Å ta i bruk innbyggernes kraft

Hun slår fast at psykisk helse alltid er en del av det hele.

-Folkehelse handler mye om trivsel og inkludering, og det har jo direkte påvirkning på den psykiske helsa til folk. Klarer vi å få til et Meldals-samfunn som inkluderer alle, er vi på god vei. Og det er innbyggerne som er de viktigste ressursene.

- Å høre på hva de vil, og å bruke energien og kreativiteten de har, er utrolig viktig om man skal lykkes med folkehelsearbeidet! Vi kommer ikke langt med kun å styre ovenfra. Det er en ledelsesmåte som er udatert.

Kurs: "Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling"

Kommenter:

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging samhandling organisering.av.tjenester nyheter praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen