Endret: 31. mai 2018
little og paulssen

PÅDRIVERE FOR ET GODT FOLKEHELSEARBEID: Sammen med KS har Sunne Kommuner og Helsedirektoratet arrangert brobyggerkurs. Fra v: Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner og Ellen Paulssen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

-Kanskje kan deltakerne se på jobben sin med litt andre øyne

-Kanskje kan deltakerne se på jobben sin med litt andre øyne

-Vi er meget fornøyde med kurset. Deltakerne var fantastisk engasjerte. Det var tydelig at de var sugne på kunnskap om hvordan de kan få til folkehelsearbeid i sin kommune.

Det sier Ingvild Little fra Sunne kommuner og Ellen Paulssen fra Helsedirektoratet. En rekke deltakere fra hele landet var med på kurset "Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling" som gikk av stabelen i Trondheim nylig.

Målgruppen var ledere, planleggere, folkehelsekoordinatorer og andre kommuneansatte som vil bli bedre på å jobbe med akkurat dette.

- Fikk godt innblikk i kommunenes problemstillinger

Kurset, som foregikk over to dager, foregikk ved hjelp av utstrakt dialog mellom kurslederne og deltakerne, samt deltakerne seg imellom. Paulssen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet og har jobbet lenge med lokalt folkehelsearbeid. Hun har vært med å planlegge og tilrettelegge for kurset. 

-Det jeg hørte fra diskusjonene har gjort at jeg bedre forstår hvilke problemstillinger kommunene står i, i folkehelsearbeidet. Noe som kommer til nytte når vi skal understøtte arbeidet de gjør, sier hun.

En klar kursmanual

Alle deltakerne fikk utdelt en kursmanual med fem deler.

For det første beskriver den hva som ligger i begrepet «sosiale helseforskjeller», og hva man kan gjøre for å redusere dem, forklarer Little, som er leder i Sunne Kommuner.

-Videre handler den om hvordan man kan være en agendasetter, og endringsagent. Deltakerne lærer også å analysere kontekst og interessenter. Den siste modulen tar for seg samskaping og partnerskap.

-Må ha et likeverdig samarbeid

Little påpeker at arrangørene ønsker å mobilisere til økt tverrsektoriell handling gjennom kurset.

-Skal man lykkes, må man ha et likeverdig samarbeid mellom offentlige aktører, borgere og organisasjoner. Og det er viktig å være brobygger. Skal man få til gode folkehelsetiltak som reduserer sosiale helseforskjeller, må man samarbeide. Det kreves rett og slett, for å nå målet.

Kan bli kjent med omgivelsene på en ny måte

Little og Paulssen håper at deltakerne ser på arbeidet sitt med litt andre øyne etter et sånt kurs.

-Kanskje kan de oppdage en ny samarbeidspartner på avdelingen sin, eller i en kommunal sektor de før ikke har hatt mye kjennskap til. Kanskje kan de bli kjent med innbyggerne og deres engasjement og ressurser på en ny måte.

Et bredt spekter av deltakere skapte gode diskusjoner

De to setter pris på at deltakerne kom fra ulike sektorer.

-Heldigvis var det nokså bred deltakelse fra kommunene, som planleggere, en kultursjef, en enhetsleder for bygg og eiendom og en rådmann, i tillegg til folkehelsekoordinatorer og ansatte i helse og omsorg. Det fører til at andre perspektiver kommer inn i diskusjonene. Noe som er nyttig for alle.

Little og Paulssen har ellers inntrykk av at folkehelsekoordinatorene setter pris på å være på en slik kursarena.

-Noen av dem kan kanskje føle de er i en ensom rolle i kommunen. Her møter de andre, som står oppi akkurat de samme utfordringene som dem selv. Og forhåpentligvis har de nå fått noen matnyttige tips om hvordan de kan være brobyggere.

Kurs: "Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling"
  • Tema: Hvordan sette livskvalitet og helse på den politiske og administrative agendaen? Hvordan bygge bro mellom ulike fagmiljøer, for slik å skape økt helse og trivsel i kommunene?
  • Kurset henvender seg primært til ledere, planleggere, folkehelsekoordinatorer og andre som ønsker å styrke sine kompetanser i å jobbe tverrsektorielt for en helsevennlig samfunnsutvikling.
  • Kurset er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, KS og Sunne kommuner – WHOs norske nettverk. Det bygger på anbefalinger gitt i rapporten "Tackling Health Inequalities Locally: The Scandinavian Experience", og er inspirert av et lignende kurs utarbeidet av WHO Europa i 2016.
  • Foregikk i Trondheim 29.-30. mai. Et nytt kurs, med samme innhold, vil foregå i Oslo i september, les mer om det her.

Kommenter:

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging samhandling organisering.av.tjenester kvalitetsarbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen