Omsorg ved livets slutt

Konferansen «Omsorg ved livets slutt» er en konferanse som presenterer ulike vinklinger på dette viktige arbeidet, og søker å gi rom for å reflektere rundt mange av de problemstillinger som drukner i en travel praksishverdag.
Tid og sted

Radisson Blu Royal Hotel Bergen, Dreggsallmenningen, Bergen

4. desember kl 10:00 - 5. desember kl 14:30

Arrangør: JobbAktiv

En av de største sosialpolitiske utfordringer i Norge og Europa i de kommende tiår er å sikre syke, sårbare og gamle mennesker et verdig og meningsfullt liv helt til det siste. Det forutsetter at de blir møtt med omsorg og kompetanse, uavhengig av diagnose og bosted.

For program og påmelding klikk HER

Relevante artikler:

Ingen treff...