Endret: 27. september 2019
åpning padova

ENGASJERTE: Housing First-folk fra tre kontinenter møtes nå i Padova for å diskutere utfordringer og finne løsninger. Fra v: Josè Ornelas, fra Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ISPA i Lisboa, Elena Marta, professor i psykologi ved Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano, MaryBeth Shinn, fra Vanderbilt University, Nashville og Kenneth Maton, fra University of Maryland Baltimore County i Baltimore. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

 

-Slik kan hjemløshet forebygges

-Slik kan hjemløshet forebygges

Den tredje internasjonale Housing First-konferansen ble åpnet i Padova i går. Forebygging av hjemløshet var et tema på åpningen, og ja, det er helt konkrete tiltak som kan gjøres.

Rundt 180 deltakere fra tre kontinenter land deltar på konferansen i Padova i Italia, for å diskutere utfordringer og sammen finne løsninger på ting man står i, i arbeidet med Housing-First-modellen.

Temaet på konferansen er «Working in Housing First. Breaking the cycle of homelessness through empowerment and community integration”. Og tiltak både etter at Housing First er igangsatt, og forebyggende tiltak, ble satt på kartet.

-Som samfunn kan man hjelpe

På åpningen var biskopen av Padova, Claudio Cipolla, til stede i panelet.

 -Å hjelpe de svakeste trenger ikke være et offer. Det kan være noe som får oss til å føle oss bedre, sa han.

-Det er situasjoner der vi tror alt er umulig. Men det er alltid noe man kan gjøre. Kanskje kan man som ett individ, eller som kun en organisasjon ikke hjelpe. Men som samfunn kan man hjelpe. Står man sammen, kan man få det til.

Chair Woman Elena Marta understreket politikernes rolle i å integrere Housing First-deltakere inn i lokalsamfunnene.

-Politikerne er veldig viktige. Ikke bare i lokalsamfunnene, men også nasjonalt. De kan legge til rette for løsninger som skaper integrering, sa Marta, som er professor i psykologi ved Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano.

-Har ressurser, kan bidra

Marta påpekte at Housing First-deltakerne jo er hjemløse, som får et hjem. Men at de også er innbyggere, som har ressurser.

-De er verdifulle, og kan bidra i lokalsamfunnene, sa hun.

-I dette arbeidet er det viktig å styrke akademikerne og vitenskapsmennene, slik at de kan finne mer forskningsbasert kunnskap. Men det er også viktig å styrke praktikerne. De som jobber på feltet. Det fundamentale, for begge disse gruppene, er å hjelpe til, på en slik måte at de som har vært hjemløse får liv som er verdt å leve.

-De må få muligheter!

Kenneth Maton, fra University of Maryland Baltimore County, Baltimore, MD, slo fast at integrering er basalt.

-Faktum er at nabolag og samfunn kan vare barrierer for et liv med recovery. Vi vil ikke at det skal være slik, men det kan være en realitet. Housing First-deltakerne må ha mer enn hus. De må også ha muligheter, slo han fast.

-Og de må få de mulighetene.

-Få i gang relevante forskningsprosjekter

Maton slo fast at det kan være en vei å gå å påvirke lokalpolitikerne.

-Er det ikke noe man kan fra før, er det noe man kan lære. Man kan lære å påvirke politikerne, og å få i gang forskningsprosjekter som er relevante for å få til endringer.

-Og så må man også være åpen for å lære av sine feil. Trår man galt en gang, kan det går bra neste gang.

Utvikle ferdigheter

Maton anbefalte lytterne å tenke på hvilke ferdigheter de har, eller kan utvikle bedre.

-Skal man klare å påvirke, må man bygge relasjoner. Man må ha troverdighet, og klare å kommunisere, både muntlig og skriftlig. Man må klare å sette temaene inn i en sammenheng.

-Dessuten må man klare å gjøre strategisk analyse, og utvikle strategier. Det er viktig å være bevisst på dette.

Forebygg blant de med høyest risiko for hjemløshet

Mary Beth Shinn, fra Vanderbilt University, Nashville, TN, snakket om å forebygge hjemløshet. Hun skilte mellom universell og målrettet forebygging

-Er målet å drive universell forebygging? Da kan man prøve å gjøre tiltak i forhold til noe av det følgende: Urettferdighet i inntekt, dyp fattigdom. Høye husleieutgifter, sosial eksklusjon.

Hun slo fast at det ikke er kun en løsning på disse utfordringene.

-Årsakene er multinasjonale, men de politiske løsningene er ulike sted fra sted.

Flere tiltak som kan bidra til forebygging

-Flere studier i USA peker på at forebygging blant de med høyest risiko for hjemløshet, har størst effekt, fortsatte Shinn.

-Det som hjelper, er å gi økonomisk hjelp til familier som står i risiko for å bli hjemløse. Og til de som står i fare for å bli kastet ut fordi de ikke har betalt husleia.

-Noe vi også tror hjelper, er nabolagsbaserte programmer, i lokalsamfunn med høy risiko. Programmer som fokuserer på ressursene som er der. Man kan gjøre noe for å ivareta barn bedre i det samfunnet. Man kan gjøre økonomiske tiltak for familier som sliter, sa Shinn, før hun påpekte at de også tror det er viktig å gi unge som forlater fosterhjem ressurser.

-Reduser den dype fattigdommen

Avslutningsvis slo hun fast, at hjemløshetens kilde er at folk ikke har penger.

-Vi må jobbe for å redusere dyp fattigdom. Vi må gjøre det billigere å ha et hjem. Sørge for at flere får en jobb. Øke minimumsinntekten.

-Vi må redusere sosial eksklusjon. Få slutt på diskriminering i arbeidslivet. Selv små grep er viktige i det store bildet. Og så må vi forske mer. Finne ut hva som hjelper for hvem.

Kommenter:

Mer om

housing.first bolig inkludering god.hjelp.i.et.brukerperspektiv nyheter utland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen