Endret: 21. juni 2018
to i padova

AKTUELT: - Vi foreslår en nasjonal null-visjon knyttet til bostedsløshet, slik man har for dødsfall i trafikken. Det bør bli et mål, som integreres i alle nasjonale strategier, og kommuniseres klart til alle som jobber med tematikken, sa NAPHA- fagrådgiverne Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth og Petter Dahle på konferansen i Padova. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

NAPHA fortalte om Housing First-arbeid på internasjonal konferanse

NAPHA fortalte om Housing First-arbeid på internasjonal konferanse

På Housing First-konferansen i Padova holdt NAPHA-medarbeidere et innlegg der de fortalte om utfordringer med å jobbe med hjemløse i en nordisk velferdsstat.

At det finnes hjemløse i land som ikke har så store ressurser er kanskje ikke så rart. Men hvorfor klarer man ikke å hindre det i et rikt land som Norge?

NAPHAs fagrådgivere Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth og Petter Dahle holdt et innlegg på den internasjonale Housing First-konferansen som foregår i Padova i Italia denne uka. Tittelen var «Dealing with homelessness in a Nordic welfare state. Why does homelessness exist in such a wealthy society and how do we deal with it?”

-I Norge har vi rundt 4000 hjemløse. 1400 av dem er langtids hjemløse, og de fleste av dem har alvorlige problemer med den psykiske helsa og rus, fortalte Dahle til en lydhør forsamling av Housing First-arbeidere, fra mange ulike land.

Single mann med rusproblem og uten kontakt med familien

Den gjennomsnittlige hjemløse i Norge betegnet Dahle slik:

-Han er mann, single, har ikke jobb og utdanning. Han får sosial stønad, sliter med den psykiske helsa og har et rusproblem. Han har vært kastet ut fra der han bor mange ganger og har ingen kontakt med familien.

Videre forklarte han noen av årsakene til at man ser hjemløshet, i en velferdsstat som Norge.

-Det er for lite boliger i Norge. Det er for få ressurser, og for lite koordinasjon mellom de ulike hjelpesystemene.

  • Men Housing First- metoden brer om seg i Norge. Mange kommuner har nå dette tilbudet, og de har god erfaring med det. Se noen eksempler:

Elverum  kommune

Kristiansund kommune

Hamarøy kommune

Foreslår nasjonal null-visjon

På konferansen snakket de to om hva de tror kan hjelpe for å få bukt med hjemløshet i Norge.

-Vi vil foreslå en nasjonal null-visjon knyttet til bostedsløshet, slik vi for eksempel har for dødsfall i trafikken. Det bør bli et mål, som integreres i alle nasjonale strategier, og kommuniseres klart til alle som jobber med tematikken. Myndigheter, ledelse og tjenesteutøvere. Da vil folk bli oppmerksomme på dette, og det kan føre til mer handling, sa Dahle.

For mange får bare fragmentert hjelp

-Hvis vi spør de hjemløse om hva de trenger, får vi klare svar, sa Gimmestad Fjelnseth, som har lang erfaring med å jobbe i NAV. Hun fortsatte:

-Jeg er sikker på at mange hjemløse lurer på hva vi egentlig surrer med, når de får så fragmentert hjelp, fra helsevesenet, det sosiale systemet og boligkontorene.

-Men heldigvis finnes Housing First, som er en måte å jobbe på som gir deltakerne en mer følelse av helhet, og av å få stødig grunn under føttene.

Konkrete tiltak lokalt

Dahle fortalte om tiltak som må iverksettes på det lokale planet, om man skal få ned antall hjemløse.

-Lokale planer som følger de nasjonale målene, må utarbeides. Man må få til permanente boliger, i stedet for midlertidige løsninger. Hjemløse bør ha førsteprioritet til boliger myndighetene disponerer. Dessuten bør tjenestene følge menneskene, ikke husene der de oppholder seg, sa Dahle, før han avrundet:

-Og gode praksiser som Housing First må dokumentere og evaluere arbeidet sitt, og spre kunnskapen til andre.

-Vi bør snakke mer om holdninger

Fjelnseth fortalte om hva man kan tenke og føle som NAV-medarbeider, når det kommer en person inn og forteller at han ikke har et hjem.

-Da begynner det å ringe mange varselklokker. Vi vet at det kan ligge så mye bak det å være hjemløs: Brudd med familien, kanskje er det barn involvert, økonomisk trøbbel og mentale helseplager. Arbeidsledighet. Ofte et rusproblem. Dette er temaer som er skambelagt og tabu i velferdsstaten Norge.

-I bunn og grunn handler det å hjelpe denne gruppen om holdninger. Holdninger vi har som hjelpere, og holdninger i samfunnet for øvrig. Holdninger hos helsepersonell og hos naboer. Vi bør snakke mer om holdninger.

 

Kommenter:

Mer om

housing.first bolig samhandling god.hjelp.i.et.brukerperspektiv rusproblem.og.psykisk.lidelse nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen