To identify forensic markers of abuse and neglect

Dr. Mosqueda er professor i allmennmedisin og geriatri, med «Elder abuse and neglect» som sitt spesialfelt. Hun er i tillegg dekan ved Keck School of Medicine of Southern California. Dr. Mosqueda er tilknyttet NTNU-prosjektet "Vold, overgrep og forsømmelser mot beboere i sykehjem".
Tid og sted

Kunnskapssenteret KA12, 1. etasje, St. Olavs hospital

31. august kl 08:00 - 31. august kl 08:30

Arrangør:
NTNU, Faculty of Medicine and Health Sciences , The Department of Public Health and Nursing 

En kort biografi av henne finner du HER

Relevante artikler:

Ingen treff...