Rusreformkonferansen

Norge går mot en ruspolitisk reform der brukere av illegale rusmidler som sliter, trolig vil få tilbud om hjelp fremfor straff. Rekreasjonelle brukere som ikke har problemer, vil kanskje bli straffet med gebyrer, men dette er ikke avklart enda.

Detaljene i reformen er ikke avklart, men et offentlig utvalg er opprettet og skal gi sine anbefalinger innen desember 2019. Innen den tid kan foreninger som deres påvirke prosessen.
Tid og sted

Vika Kino, Oslo

21. august kl 08:30 - 21. august kl 16:00

Arrangør: Foreningen Tryggere Ruspolitik

Foreningen Tryggere Ruspolitikk inviterer til Rusreformkonferansen 21.august i Oslo.
Her kommer Helseministeren, representanter fra reformutvalget, ansatte i Politiet, jurister, leger, psykologer, pårørende, brukere og mange andre interessenter.

Noen relevante spørsmål:

  1. Hva er Portugalmodellen og hvordan kan en implementering best skje i Norge?
  2. Hvem bør utføre samtalene med brukere av illegale rusmidler som blir tatt? (Politiet, psykologer, sosialarbeider, andre? Bør en jurist alltid delta?)
  3. Bør de som blir tatt for lovbrudd i alkoholpåvirket tilstand også sendes til disse kommisjonene for å bli vurdert for de samme hjelpetiltakene?
  4. Når er det greit å bruke tvang for å få mennesker i behandling?
  5. Hva bør være de overordna målene for rusmiddelpolitikken?

 

Se program og få "EARLY BIRDS"-billettpriser her:

www.rusreformkonferansen.no

Relevante artikler:

Ingen treff...