Publisert: 27. juni 2018.   Endret: 28. juni 2018
tsemberis

AKTUELT: -Noen ganger er det vanskelig, når du føler at du som hjelper ikke klarer å lykkes. Men da skal du gå tilbake til det som teller. Relasjonen. Det er den som teller, sier Sam Tsemberis, som grunnla modellen Housing First. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

-Individuell omsorg hjelper

-Individuell omsorg hjelper

-Det er ikke hjelperne, som er sentrumet. Det er klientene. Det er brukernes verden vi må gå inn i, og gi hjelp til. Vi skal sirkulere rundt dem, sier Sam Tsemberis, som grunnla Housing First-modellen.

Et stort antall Housing First- arbeidere var til stede på den tredje internasjonale Housing First-konferansen, som fant sted i Padova i Italia forrige uke.

-Vi ser at det har stor effekt å gi den enkelte direkte omsorg, slår Sam Tsemberis fast. I over 25 år har Housing First eksistert. Modellen har opplevd en stor vekst, og er utbredt i mange deler av verden.

Skaffer bolig til de hjemløse

Tsemberis grunnla organisasjonen «Pathways to Housing» i New York City i 1992. Basisen var en tro på at det er en menneskerettighet å ha en bolig. Og han utviklet modellen Housing First, som gir umiddelbar tilgang til permanente, støttende boliger til personer som er hjemløse. Mange av dem har plager med sin psykiske helse og/ eller rus.

Flere artikler fra den internasjonale Housing First- konferansen i Padova:

-Må forske mer

-I løpet av åra som har gått har Housing First blitt en bevegelse. Nå driver man med modellen i Nederland, Portugal, Lisboa, Frankrike. Belgia, Norge. Det har vært en utrolig reise, sa Tsemberis, i avslutningsforedraget på konferansen i Padova.

Foruten mange land i Europa, er metoden også utbredt i Australia, New Zealand, USA og Canada.

-På samme tid er vi bare i begynnelsen. Vi har en vei å gå. Det viktige nå blir å forske mer på effektene modellen har, og å fremme arbeidet med fidelity, sa Tsemberis.

Recovery på ulike måter

Tsemberis fortsatte med å snakke om hjelpekunsten.

-Å hjelpe et menneske høres så enkelt ut. Men det er ikke alltid lett å hjelpe, ett menneske mot et annet. Og vi ser, også i Housing First, at vi må være meget oppmerksomme på individuelle forskjeller. Det som hjelper deg, hjelper ikke meg.

-Og i Housing First, ser vi stor også variasjon i hvordan de ulike programmene, ulike steder, er organisert for å ivareta recovery-perspektivet.

Et paradigmeskifte i psykisk helse-verdenen

Han påpekte av man er inne i et paradigmeskifte, i psykisk helse-verdenen.

-Det er litt som da Galileo Galilei sa at sola er solsystemets sentrum, og at de andre planetene går i bane rundt sola. Det endret folks måte å tenke på. Sånn er det nå også.

-Før var det slik at hjelperne gjerne trodde de var sentrum i universet, og de som slet med psykiske plager og/ eller avhengighet, måtte komme til dem for å få hjelp. Men det er ikke vi, hjelperne, som er sentrumet. Det er klientene våre. Brukerne. Det er deres verden vi må gå inn i og gi hjelp til. Vi skal sirkulere rundt dem.

-Det er relasjonen som teller

-Vi skal høre på hva de trenger og gjøre vårt for at de skal kunne bo, og ha en plass i samfunnet, som andre.

-Og noen ganger er det vanskelig, når du føler at du som hjelper ikke klarer å lykkes. Men da skal du gå tilbake til det som teller. Relasjonen. Det er den som teller.

-Du skal hjelpe klienten mot livskvalitet. Ha fokus på det!

 -Dere er mestere

Til forsamlingen på konferansen sa Tsemberis:

-Det er artig og interessant å møte dere som jobber med Housing First. Dere er mestere på feltet deres, men jeg vil også bruke mestre, som et verb. Dere mestrer. Dere kjemper en kamp der ute, hver dag. For folkene, som trenger vår hjelp til å få hørt sin stemme.

Tsemberis sitt arbeid med Housing First
  • Tsemberis etablerte metoden Housing First på starten av 1990-tallet. Basisen var en tro på at det er en menneskerettighet å ha en bolig.
  • Han leder Pathways Housing First, som lærer opp fagfeltet, forsker og driver påvirkningsarbeid knyttet mot Housing First.
  • Han er ansatt ved fakultetet for avdeling for psykiatri ved Columbia University Medical Center i New York.
  • For tiden deltar Tsemberis i nasjonale studier av bostedsløshet, psykisk lidelse og avhengighet. Han har utgitt mange artikler og bokkapitler om disse temaene, inkludert Housing First Manual (Hazelden Publishing, oppdatert i 2015).
  • Han driver et utstrakt nasjonalt og internasjonalt arbeid, for å fremme modellen.
  • Tsemberis bistår Housing First-team i Norge med coaching på Skype.

 Les mer om Housing First på napha.no

Kommenter:

Mer om

housing.first recovery empowerment bolig rusproblem.og.psykisk.lidelse verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen