Psykoser hos personer med utviklingshemning

Hva vet vi om psykoser hos mennesker med utv.hemning? Hvordan skille psykose fra autisme, depresjon, angst, traume eller fysisk smerte? Psykososiale behandlingsprinsipper. Miljøbehandling. Varseltegn og krisehåndtering.
Tid og sted

Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo

5. september kl 08:30 - 5. september kl 15:30

Arrangør: ISOP Seminarer

Trine Lise Bakken – Forsker ph.d/cand.san. og psykiatrisk sykepleier.  Hun leder Regional kompetansetjeneste ved Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning / autisme, PUA, ved Oslo universitetssykehus og er Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Om kurset
Mange fagpersoner møter barn/ungdom i ulike vanskelige livssituasjoner. Det kan være ansatte i skoler/ barnehager, helsepersonell, ansatte i barneverntjenesten mm. Barn og ungdom kan oppleve seg ensomme når noe problematisk skjer, og voksne kan være usikre i forhold til hvordan snakke med barn.  Dette er et kurs som fokuserer på direkte samtaler med barn. Kurset er praktisk og metodisk, med mange eksempler. Det trekkes fram tre sentrale begreper som kan være en rettesnor for samtaler - mening – verdighet – anerkjennelse. Ulike områder blir fokusert på som f.eks -  Barn som opplever konfliktfylte samlivsbrudd. Barn som utsettes for vold/overgrep. Sorg og opplevelse av dødsfall i familien.

Pedagogisk metode
– Forelesninger og spørsmål/refleksjon i plenum.

Kursavgift
Kr. 1.545,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt.

Les mer og meld deg på kurset HER

Relevante artikler:

Ingen treff...