Seminar: Personlighet og personlighetsforstyrrelser

En moderne teori for selvforståelse og terapeutisk praksis.
Tid og sted

Oslo, Bristol hotell

21. november kl 09:00 - 21. november kl 16:00

Arrangør: Institutt for Mentalisering

Professor Sigmund Karterud

Pris: 1950 NOK

Program:
09.00-10.15: Hva er personlighet? Behovet for en moderne personlighetsteori. Styrker og svakheter ved eksisterende teorier (fem-faktor-modellen, psykoanalytisk teori, sosial-kognitiv teori). Krav til en moderne personlighetsteori.

10.30-12.00: TAM-teorien. Første grunnleggende bestanddel: temperament/primære emosjoner. Andre grunnleggende bestanddel: Tilknytning. Tredje grunnleggende bestanddel: Mentalisering og selvbevissthet

12.00-13.00: Lunsj 

13.00- 13.50 Implikasjoner for allmenn selvforståelse og sosialpsykologi. 

14.00-14.50 Personlighetsforstyrrelser i lys av temperament, tilknytning og mentalisering. 

15.00-16.00 Terapeutiske implikasjoner. Kasusformuleringer. Arbeid med affektbevissthet, tilknytning og mentalisering. Klikk her for påmelding 

Relevante artikler:

Ingen treff...