Psykisk helse 2018

Årets konferanse om psykisk helse arrangeres 11. og 12. oktober i Oslo. Programmet er publisert - sikre deg plass!
Tid og sted

Oslo Kongressenter, Youngsgate 21

11. oktober kl 09:00 - 12. oktober kl 14:15

Arrangør: Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH

Årets møteplass for alle som jobber med og/eller er opptatt av psykisk helse - velkommen!

  • Hva legger vi i pasientens helsetjeneste? Pakkeforløpenes betydning for behandlingsmetode og praksis Bror Just Andersen, Vestre Viken, klinikk for psykisk helse og rus
  • Ledelse i psykiatrien – er vi organisert rett? Magnus Hald, Universitetssykehuset Nord-Norge, psykisk helse- og rusklinikken
  • Nasjonale helsepolitiske føringer – psykisk helsevern og bruk av tvang? Thor Rogan, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Halverte bruken av tvangsbelter på Sandviken – økning av vold og trusler mot personalet Kristin Jordheim Bovim, Haukeland universitetssjukehus, psykiatrisk klinikk
  • Hva når pasienten ikke vil ha hjelp? Aslak Wøien Augedal, Bærum DPS, poliklinikk for rus og avhengighet og samhandlingsteamet i Bærum 
  • Gjør som Island - avskaff fysiske remmer og maktmisbruk i psykiatrien Pall Matthiasson, direktør ved Landshospitalet i Reykjavik
  • Kommunal selvmordsforebygging, idealer og realiteter? Arne Opdahl, fastlege og kommuneoverlege i Rennebu kommune 

Fullstendig program og påmelding finner du HER 

Relevante artikler:

Ingen treff...