Mestringskurs for pårørende

Å stå nær noen som sliter med rusavhengighet og/ eller psykiske problemer gir livet noen ekstra utfordringer både følelsesmessige og praktiske.
Tid og sted

Energihuset, Nedre storgate 24, Drammen

1. november kl 16:00 - 1. november kl 18:00

Kurset er gratis og arrangeres av Drammen kommune i samarbeid med NKS Veiledningsenter, Øst-Norge

På dette kurset vil vi fokusere på deg som pårørende og du vil møte andre i liknende situasjon.


Kurset har plass til ca.10 deltagere og blir ledet av to fagkonsulenter.
Kurset er over 7 ganger, samt et oppfølgingstreff.
*Vi oppfordrer pårørende til å ta en prat med oss i forkant av kurset!

Oppstart torsdag 1. November, kl. 16.00-18.00
Sted: Energihuset, Nedre storgate 24, Drammen

For mer informasjon og påmelding, kontakt Bjørn Ole eller Kirsti ved veiledningssenteret
• Tlf. 400 31 093
• e- mail: bjorn.ole.helliksen@veiledningssenter.no
• e-mail: kirsti.halvorsen@veiledningssenter.no
Eller ta kontakt med Sissel Sundfør i virksomhet for psykisk helse og rusarbeid i Drammen, • Telefon: 32046700 • Mobil: 48018196 • e-mail: sissel.sundfor@drmk.no

Relevante artikler:

Ingen treff...