Fagdag om sjølvmordsførebygging i Rogaland

I samband med at Helsedirektoratet har gitt ut eit nytt veiledane materiale for kommunar om førebygging av sjølvmord og sjølvskading inviterer RVTS Vest til fagdag.
Tid og sted

Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2

30. oktober kl 10:00 - 30. oktober kl 15:00

Arrangør: RVTS Vest

Målgruppa er tilsette på alle i nivå kommunale helse- og omsorgstenester, men det vil òg vere høve for interesserte frå spesialisthelsetenesta å melde seg på. Å arbeide godt med sjølvmordsførebygging krev koordinert innsats på ulike tenestenivå. Denne fagdagen tar difor sikte på å gje informasjon om korleis ein kan møte ein person som er sjølvmordsnær på ulike nivå: både direkte i møte med den det gjeld, samt på eit meir overordna nivå gjennom t.d. planarbeid.

For mer informasjon og påmelding trykk HER

Relevante artikler:

Ingen treff...