Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise

En konferanse for ledere og ansatte i barnehager og skoler, barnevern, familievern, helsestasjon, kriseteam, kommunale helse- og omsorgstjenester og behandlere for barn og familier.
Tid og sted

Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen, Bergen

11. februar kl 09:00 - 12. februar kl 15:30

Konferansen er et samarbeid mellom JobbAktiv og Klinikk for krisepsykologi

Klinikk for krisepsykologi (tidligere Senter for Krisepsykologi) er et av Norges ledende kompetansemiljø innen kriser, traumer, sorg og beredsskapsarbeid. De har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser. Klinikk for krisepsykologi tilbyr behandling både individuelt og i grupper. Her stiller de med sine beste foredragsholdere og samarbeidspartnere, i en konferanse som skal gi deg praktiske tips til arbeid med mennesker i krise.

Klikk her for program og påmlding

Relevante artikler:

Ingen treff...