Tenk tanken - kan det være menneskehandel?

Regional konferanse innen temaområdene Menneskehandel og Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Temaområdene er satsingsområder som i praksis berører store deler av tjenesteapparatet, forebygging, identifisering, oppfølging og behandling.
Påmeldingsfrist: 19.september 2018, konferansen er gratis.
Tid og sted

Scandic Havet, Bodø

10. oktober kl 08:00 - 10. oktober kl 17:00

Arrangør: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - RVTS Nord

Målgruppe: Barnevern, politi, skole, NAV, arbeidstilsyn, Bufetat, helsesøstre,  krisesenter, familievernkontor, flyktningehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, frivillige organisasjoner

Meld deg på her!

Last ned programmet her

Relevante artikler:

Ingen treff...