Barneorientert familieterapi

Hvordan kan vi gjennom en dialogbasert terapeutisk praksis fokusere på barn, ungdom og familie:
Kreative tilnærminger i (familie)terapeutisk arbeid med barn
Utvikling og utvidelse av egen terapeutisk stil
Tid og sted

RKBU Vest/Uni Research, Nygårdsgaten 114, Bergen

29. oktober kl 09:00 - 30. oktober kl 15:30

Arrangør: Uni Research helse/ RKBU Vest

Jim Wilson er en erfaren familieterapeut og har utarbeidet metoder som spesielt tar sikte på å inkludere barn i behandlingen. Han har også skrevet bøker om temaet. De siste årene har han vært spesielt opptatt av utfordringene ved å jobbe i spenningsfeltet mellom kreative individuelle tilnærminger og prosedyrestyrte systemer. Hans siste bok «Creativity in Times of Constraint» (Karnac forlag) kom i november 2017.

Målet er å utforske muligheter for nyttige relasjoner med barn, unge og deres familier. Hovedvekten vil være på kooperative tilnærminger som legger vekt på en "seriøst lekende" orientering som understreker det kreative potensialet i hver deltaker.

Målgruppe:
Kurset er åpent for ansatte som arbeider som familieterapeuter, familieveiledere og psykologer innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom, Bufetat, kommunalt barnevern, familievernkontorene, PPT og andre som arbeider i tverrfaglige og tverretatlige sammenhenger med barn med psykiske vansker.

For mer informasjon og påmelding se HER

Relevante artikler:

Ingen treff...