Helsefremmende drama og teater

Forskere og praktikere presenterer nybrottsarbeid i skjæringspunktet mellom scenekunst og psykisk helsearbeid.
Tid og sted

Aud KA11, Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital, Trondheim

25. oktober kl 08:30 - 25. oktober kl 15:15

Drama og teater kan være betydningsfulle vendepunkt for mennesker med psykiske helseproblemer. Det kan være alternativ eller supplement til behandling eller annen aktivitet. 

Keynote speaker: 

Dr. Emma Brodzinski, Department of Drama, Theatre and Dance, Royal Holloway,
University of London, er dramaterapeut og internasjonalt anerkjent forsker på
drama- og teaterpraksis rettet mot helse og omsorg.

Program 

Sted: Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital, Aud KA11, Trondheim

Konferansen er støttet av NTNU og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. 

Kontaktinfo:
Wigdis Helen Sæther, NTNU: wigdis.h.sather@ntnu.no
Ellen Foyn Brun, NTNU: ellen.brun@ntnu.no
Wenche Torrissen, NKKHO: wenche@kulturoghelse.no

Relevante artikler:

Ingen treff...