Narkotika i skolen

Fagfolk i skolen, helsepersonell, nav, politi, frivillige organisasjoner, foreldre og andre interesserte inviteres til en fagdag om narkotika i skolen. Hva er situasjonen, hva gjør vi og hvordan kan vi samarbeide bedre?
Tid og sted

Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0205 Oslo

9. november kl 09:00 - 9. oktober kl 15:30

Arrangør: Forbundet mot rusgift, FMRs

Narkotika er et problem i skolen, baåde bruk, salg og påvirkning i skoletiden, med relatert manglende konsentrasjon, drop out og skulk. Lærere og helsepersonell fører en ulike kamp mot dette, i konkurranse med kriminelle gjenger som gir sine tilhengere beskjed om hvilke skoler de skal søke seg inn på. Politiet bistår på sin side fra utsiden. Hva slags interesse har elevene i dette spørsmålet? Hva kan vi gjøre for å få en narkotikafri skole, hvis det er det vi ønsker?

Denne dagen blir problemene belyst både fra innsiden og fra utsiden. Dersom du er interessert, finner du programmet for dagen og praktisk info her

Relevante artikler:

Ingen treff...