Trenger vi et bedre datagrunnlag for forskning om sosial ulikhet?

Forskningsrådet inviterer til konferanse for å vurdere om Norge har behov for bedre eller flere data om sosial ulikhet i helse, utdanning, velferd og demokratisk deltakelse.
Tid og sted

Møterom Moser, Forskningsrådet, Lysaker

7. november kl 10:00 - 7. november kl 16:00

Arrangør:  Forskningsrådet ved Område for samfunn og helse og programmet Bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE).

Forskning om sosial ulikhet er viktig for mange aktører. Ulikhet er en stor samfunnsutfordring i Norge og internasjonalt. Derfor inviterer vi til en konferanse som skal belyse behovet for bedre datagrunnlag innenfor dette feltet. 

Påmelding: Innen 20. oktober 2018. For å sikre en bred deltakelse vil antall deltakere fra hver institusjon kunne bli begrenset.

Påmeldingsavgift: Ingen. Meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...