Endret: 05. oktober 2018
Harald Sundby, fastlege i Trondheim

PSYKISK HELSE DOMINERER: – 60 prosent av alle som kontakter meg, er innenfor stressrelaterte plager til tyngre psykiatri, sier fastlege Harald Sundby ved Kalvskinnet legekontor i Trondheim. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA

Fastlegene hovedporten inn til psykisk helsehjelp

Fastlegene hovedporten inn til psykisk helsehjelp

Over halvparten av dem som får lavterskel psykisk helsehjelp av Mestringstilbudet i Trondheim, hører om tilbudet gjennom fastlegene.

– Vi har hatt en klar strategi for å komme i kontakt med fastlegene, blant annet gjennom å være til stede på en månedlig samling de har og informere om Mestringstilbudet der. Sist vi var der, møtte full sal, og vi fikk en voldsomt positiv respons, sier psykologspesialist Viviann Sandberg Larsen.

Møysommelig innsats

De sendte brev til alle fastlegekontorene, i to omganger, for å informere. Gradvis har de bygget opp fastlegenes kjennskap til hvordan tilbudet fungerer.

– Vi får tilbakemeldinger fra fastlegene om at de synes det er bra at de kan sende pasienter uten henvisning, sier Sandberg Larsen.

60 prosent psykisk helse

Fastlege Harald Sundby ved Kalvskinnet legekontor i Trondheim har så langt samarbeidet med Mestringstilbudet om tre pasienter. Han ser stort behov for denne typen lavterskel psykisk helsetjeneste.

– 60 prosent av alle som kontakter meg, er innenfor stressrelaterte plager til tyngre psykiatri. 70 prosent av tiden min bruker jeg på den typen problematikk, og det er en økende tendens. Vi opplever at mange søker oss først, for det er jo oss de kjenner. Men fastlegen og hennes pasient trenger noen å spille på, og Mestringstilbudet er en innertier i forhold til det behovet, sier han.

– Kryss i taket for Mestringstilbudet

Sundby setter et kryss på en krittavle han har festet i taket på kontoret sitt, hver gang en pasient opplever et tverrfaglig samarbeidsmøte som nyttig og positivt.

– Mestringstilbudet har rukket å få ett slikt kryss, smiler han.

Eksempelet gjaldt hjelp til sinnemestring, som Mestringstilbudet har.

– Pasienten hadde selv kontaktet dem uten at jeg visste det, og hadde vært gjennom et sinnemestringsopplegg som hadde fungert godt. Mestringstilbudet ba om et møte med meg og pasienten og introduserte meg for det som hadde foregått. Slik informasjon gjør at jeg kan følge opp videre på en god måte, mener Sundby.

– Må spille hverandre gode

Gullstandarden for smidig samarbeid mellom fastleger og øvrige helsetjenester er ifølge Sundby å ha hverandres mobiltelefonnummer.

– Vi som jobber i helsetjenestene, må spille hverandre gode ved å samarbeide og ikke tenke «oss og dem» og kjøre profesjonskamper. Det å være fastlege kan være en litt ensom rolle, og godt tverrfaglig lagspill er en sann glede i arbeidshverdagen, mener han.

Mestringstilbudet i Trondheim kommune er omtalt i NAPHAs nye hefte om lavterskeltilbud i kommunene

SLIPPER HENVISNING: – Vi får tilbakemeldinger fra fastlegene om at de synes det er bra at de kan sende pasienter uten henvisning, sier psykologspesialist i Mestringstilbudet, Viviann Sandberg Larsen.
KRYSS I TAKET: Fastlege Harald Sundby setter et kryss på en krittavle han har festet i taket på kontoret sitt, hver gang en pasient opplever et tverrfaglig samarbeidsmøte som nyttig og positivt. Mestringstilbudet har rukket å få kryss.
Forside lavterskelhefte
Last ned nytt NAPHA-hefte ved å trykke på bildet. Denne artikkelen er del av heftet.

Kommenter:

Mer om

lavterskeltilbud samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen