Publisert: 08. oktober 2018.   Endret: 08. oktober 2018

NAPHA-TV sending: Nytt hefte om lavterskeltilbud i kommunene

NAPHA-TV sending: Nytt hefte om lavterskeltilbud i kommunene

20 minutter sending fra studio med lansering av fagheftet God hjelp når det trengs - om lavterskeltilbud. Intervjuer i studio og reportasjer fra praksis i kommunene og fra Helseministerens kontor.

Last ned heftet God hjelp når det trengs - lavterskeltilbud i kommunene til voksne med lettere psykisk helse-  og rusutfordringer

Mestringstilbudet i Trondheim kommune er blant eksemplene i heftet. I tre artikler beskrives tilgjengelighet med én telefon inn til 18 ulike tilbud, fastlegens viktige rolle og sinnemestringskurset

 

Kommenter:

Mer om

lavterskeltilbud video nyheter napha.tv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen