Publisert: 25. oktober 2018.   Endret: 05. oktober 2019
Venjas Harem tar imot applaus på en fullsatt SubScene i Oslo

ROCKOVERY OKTOBER 2018: Venjas Harem tar imot applaus på en fullsatt SubScene i Oslo. Foto: Lars Opstad/Rockovery

Rockovery i tre byer for bedre psykisk helse

Rockovery i tre byer for bedre psykisk helse

-For ett år siden hadde jeg aldri trodd at jeg skulle få stå på en scene og synge en av sangene mine. Dette er så stort, sier deltaker på Rockovery 2018.

For tredje år på rad ble Verdensdagen for psykisk helse markert med konsertarrangementet Rockovery. Tre byer var i år med– Oslo, Bergen og Fredrikstad. Til sammen stod 32 band og prosjekter på scenene med musikken sin. Det meldes om fulle hus, gripende musikk, sterke historier og inkluderende felleskap. Dette er lyden av levd liv og håp i horisonten, stod det i invitasjonen.

Todelt mål

Rockovery arrangeres av Norsk forening for musikkterapi sammen med lokale musikkterapeuter og brukerrepresentanter. Målet er todelt. For det første skal konserten gi brukere av musikkterapi en mulighet til å stå på en profesjonell scene og framføre musikken sin foran et raust publikum. For det andre har Rockovery som mål å skape positiv oppmerksomhet rundt musikkterapi, slik at flere blir oppmerksomme på mulighetene som ligger i denne praksisen.

Deltakerne har det til felles at de bruker musikk for å få det bedre i hverdagen, og at de har en tilknytning til et musikkterapitilbud i sitt lokalmiljø. Årets deltakere mottar musikkterapi fra en rekke felt, som psykisk helse- og rusfeltet, voksenopplæringen, kriminalomsorgen, barnevernet og ideelle tilbud.

Bandet Aesthetic Minds

Bandet Aesthetic Minds har utspring i ettervernstilbudet MOT82 i Bergen. Her spiller de for en fullsatt Lille Ole Bull Scene. Foto: Trond Larsen

Likeverdige musikere

For mange av deltakerne inngår Rockovery som en del av musikkterapi-prosessen. I tiden før konserten skriver de eller velger ut sanger, og øver på fremføringen sammen med musikkterapeuten. Når det nærmer seg konsert snakkes det ofte om stressmestring, og detaljene ved opptredenen gjennomgås. Under konserten er musikkterapeutene som oftest likeverdige musikere i bandet. Etter konserten brukes det tid på å bearbeide inntrykkene, oppsummere erfaringene og skryte litt av seg selv.

Les også på napha.no: 

Behov for flere musikkterapistillinger

I Oslo var flere brukere og brukerorganisasjoner invitert til å holde appeller. Erfaringskonsulent Morten Brodal fra ROP-tjenesten beskrev musikkterapi som en recovery-orientert praksis som sprenger vår tradisjonelle forståelse av hva terapi er, og mente at musikkterapi kan styrke opplevelsen av tilhørighet, identitet og håp. Christer André Gudmundsdottir, bruker av velferdsetatens- og uteseksjonens musikktilbud i Oslo kommune, fulgte opp med en utfordring:

-Jeg oppfordrer ledere både i offentlig og privat sektor til å satse på musikkterapi. En-til-en samtaler er viktig, men musikk har et annet språk. Jeg trodde aldri jeg skulle skrive egne tekster og sanger, nå har jeg ikke bare skrevet én, men sju sanger. Det har gitt meg trygghet på hvem jeg er og hvilke ressurser jeg har.

Erfaringskonsulent Morten Brodahl

-Musikkterapi kan styrke opplevelsen av tilhørighet, identitet og håp, sa erfaringskonsulent Morten Brodahl i sin appell. Foto: Lars Opstad/Rockovery

Flere byer neste år?

Det planlegges allerede nye Rockovery-arrangement for neste år. Det ryktes at enda flere byer har planer om slå seg meg. Vi venter i spenning på hvem det blir!

Rockovery arrangeres med støtte fra Verdensdagen for psykisk helse, Bergesenstiftelsen, Stiftelsen Scheiblers og Fagrådet-Rusfeltets hovedorganisasjon.

Rockovery Fredrikstad

Her framfører Silje Arntzen «Håper du har plass» på St. Croix-huset i Fredrikstad, sammen med (f.v.) Bente Stornes, Vidar Karlsen, Jørn Karlsen, og Kari Duesten.

HANS PETTER SOLLI
  • Forfatter av denne artikkelen, Hans Petter Solli, er initiativtaker og koordinator for Rockovery.
  • Han er postdoktor og førsteamanuensis II ved Norges musikkhøgskole, og musikkterapeut ved Lovisenberg DPS.
  • Leder Fagstrategisk utvalg for psykisk helse i Norsk forening for musikkterapi

Kommenter:

Mer om

nyheter recovery musikkterapi

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen