Endret: 04. desember 2018
psykologsamling

AKTUELT: Rundt 350 deltakere fra hele landet, er til stede på nettverkssamlingen for psykologer i kommunene som foregår i Oslo. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

Psykologer fra hele landet møttes i Oslo for å snakke om folkehelse

Psykologer fra hele landet møttes i Oslo for å snakke om folkehelse

NAPHA arrangerte 14. og 15. november en stor todagers samling, der formålet var å se på hva psykologer kan gjøre for å bidra til bedre psykisk helse og livskvalitet hos befolkningen.

-Hva psykologer kan gjøre for å bidra til bedre psykisk helse og livskvalitet hos befolkningen, er et stort og luftig spørsmål, som vi ønsker å se litt konkret på nå, sier Heidi Tessand.

-Derfor har vi invitert folk fra ulike instanser hit disse to dagene. Det er blant annet representanter fra myndighetene, forskere og folk med peiling på lovverket. Det er folk som jobber ute i kommunene, og folk som kan si noe om hvordan vi kan påvirke ved hjelp av media, sier Tessand, som er visepresident i Norsk psykologforening, og konferansier på samlingen.

-Vi må se opp fra mikrosystemene

Hun påpeker at det er viktig at psykologer løfter blikket. Skal man jobbe med folkehelse, nytter det ikke å være opptatt av kun mikrosystemene.

-Vi må ikke kun ha øynene våre på familiene, barnehagene, skolene, arbeidsplassene og så videre. Vi må også se på samvirket mellom de ulike mikrosystemene og styringssystemene. Og vi må se på hvilke kulturelle normer og verdier som er i samfunnet, sier Tessand til de rundt 350 deltakerne i salen.

Vil løfte opp barn og unge som har et dårligere utgangspunkt enn andre

Kristin Holm-Jensen, statssekretær i Kunnskaps- og integreringsdepartementet, snakker om hva man nå gjør for å forebygge utenforskap, og hvordan man jobber med inkludering av barn og unge, på arenaene der de ferdes.  

-Vår ledestjerne er å løfte opp barn og unge som har et dårligere utgangspunkt enn andre, slik at de føler mestring og utvikling. Dette er noe økonomen og Nobelprisvinneren James Heckman har snakket mye om, og noe som kan ha store, positive konsekvenser på sikt, påpeker hun.

Psykisk helse, en ny utfordring

En som også er opptatt av viktigheten med å jobbe mot utenforskap og sosial ulikhet, er Anne Gamme, fagleder myndighetskontakt Helse og Velferd KS. Hun slår fast at psykisk helse scorer høyt når kommunene skal rangere det de ser på som de største folkehelseutfordringene.

-Vi ser også at det har også vært langt færre tiltak i forhold til psykisk helse, enn når det gjelder fysisk helse. Hvorfor det er det slik? Klassiske levevanetemaer som kosthold og fysisk aktivitet har alltid vært holdt høyt i folkehelsearbeid. Mens psykisk helse er en ny utfordring, sier Gamme.

Vil finne ut hva som er verdt å satse på

Hun forklarer at man også har savnet kunnskapsbaserte tiltak innen folkehelse. Men at ting er på gang nå, og at samarbeid er sentralt i dette.

-Jeg vil slå et slag for ulike aktører som jobber sammen for å bedre folkehelsearbeidet, sier Gamme, og forteller litt om hvordan Program for folkehelsearbeid i kommunene ble til.

-Det er et tiårig program, og fra 2019 skal alle fylkene være med. Vi er glade for at det varer i ti år, for da får vi tid på oss til å utvikle nye tiltak, og til å evaluere dem. Da kan vi finne ut hva som kan ha overføringsverdi til andre kommuner, hva som er verdt å satse på.

Samlingen er kommet i gang gjennom et samarbeid mellom NAPHA, Norsk psykologforening og Helsedirektoratet.

 

Nettverkssamling for psykologer i kommunene 2018.

  • Tema: Psykisk helse og livskvalitet i befolkningen.
  • Foregår i Oslo fra 14. - 15. november.
  • Ca. 350 deltakere fra hele landet.

Se hele programmet her

Kommenter:

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging psykologer.i.kommunene nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen