Januarkonferansen om vold og seksuelle overgrep

Konferansen inneholder presentasjoner fra praksisfeltet og ulike kompetansemiljø, og er en møteplass for faglig utvikling, inspirasjon og gode samtaler med kollegaer og venner.
Tid og sted

Radisson Blu Hotel, Sjøgata 7, 9256 Tromsø

8. januar kl 08:30 - 8. januar kl 15:30

Arrangør: RVTS Nord, Tromsø kommune, SMISO, Alternativ til vold, Statens barnehus

Programmet består av framlegg i plenum og parallellsesjoner etter lunsj, med forbehold om endring.

For program, påmelding og mer informasjon se HER

Relevante artikler:

Ingen treff...