Publisert: 04. desember 2018.   Endret: 04. desember 2018

HVILKET FOREDRAG? Klikk og hold markøren nederst i høyre hjørne av bildet for å se meny med foredragene enkeltvis.(Dette er dag 2. Dag 1 er også tilgjengelig, se lenke nedenfor i artikkelen). 

HVILKET FOREDRAG? Klikk og ho...

Opptak fra Psykologer i kommunene 2018 - Dag 2 Nasjonal nettverkssamling

Opptak fra Psykologer i kommunene 2018 - Dag 2 Nasjonal nettverkssamling

Se opptak av alle foredragene fra dag 2 av konferansen med temaet Psykisk helse og livskvalitet - psykologers arbeid med folkehelse i kommunene 14. og 15. november. Klikk og hold markøren nederst i høyre hjørne av bildet for å se meny med foredragene enkeltvis.

Vi har også lagt ut opptakene fra dag 1. Programmet for dag 1 kan du lese nedenfor i denne artikkelen. 

Program dag 2:

Torsdag 15. november, 2018

09:00: Sendingen starter på Napha.no

09.00: Hva betyr psykisk helse og livskvalitet for en politiker? v/Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo

09.20: Psykologi i media. Dialog mellom psykologene Sissel Gran og Peder Kjøs

10:00 PAUSE

10.30: Hvilke muligheter gir det nye systemet for måling av livskvalitet i kommunene?
v/Ragnhild Bang Nes, psykolog og forsker ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt

11:30 LUNSJ

12:30: (Utgår): Psykologens rolle i møte med fattige familier - hvordan jobbe for sosial utjevning fra klient til systemnivå? v/Ingvild Stjernen Tisløv, psykolog, Bufdir 

12:30: Kjetil Orrem, NAPHA: Behandling - et begrep til besvær

13:00: Systematisk kultur- og holdningsendring som forutsetning for å styrke relasjoner og inkludering i skolen.
v/ Hanne Margrethe Olsen, avdelingsleder, og Ingrid Nygaard, psykolog i PPA, Skedsmo kommune

14:00: Sosial inkludering med utgangspunkt i barnehager v/Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Levanger kommune

14:45: Om psykisk helse og betydningen av å fremme menneskelige v/Lisa Vivoll Straume, gründer og faglig leder, MIND

Program dag 1

Onsdag 14. november (se opptak)

10:00 Sendingen starter på Napha.no

10:00: Velkommen, Kjetil Orrem, prosjektleder, NAPHA, og Heidi Tessand, Visepresident i Norsk psykologforening

10:15: Åpning av konferansen v/ Kristin Holm-Jensen, statssekretær, Kunnskaps- og integreringsdepartementet

10:30: Folkehelseprogrammet – KS’ rolle og innsats i arbeidet for psykisk helse og livskvalitet i befolkningen Anne Gamme, fagleder myndighetskontakt Helse og velferd, KS

11:00: PAUSE

11:30: Sosioøkonomi, psykologi og psykisk helse sett i sammenheng  v/ Tormod Bøe, forsker, RKBU Vest – Uni Research Helse

12:15: Hva slags kunnskapsstøtte har kommunen behov for? / Ellen M. Paulssen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og Nora Rusås-Heyerdahl, senorrådgiver i Folkehelseinstituttet.

13:00: LUNSJ

14.00: «Sammen»: Om å skape møteplasser, fellesskap og integrering lokalt
Berit Berg, forskningssjef, NTNU Samfunnsforskning 

14:30: Lokalt folkehelsearbeid og Trondheim kommune
Martin Schevik Lindberg, psykolog, Trondheim kommune

15:00 PAUSE

15.30 Psykologers rolle i arbeidet med å forebygge vold og overgrep v/ Mona Rekkedal-Svensson, psykolog i Trondheim kommune og Espen Rutle Johansson, senterleder ved RVTS Vest.

Sendingen slutter kl. 16:30 (fortsetter i torsdag 15. november kl. 9:00)

Flere parallellsesjoner fra kl. 15:00-16:30

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene video helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen