Grunnkurs IPS

Dette kurset er beregnet for behandlere, NAV-veiledere, ledere, jobbspesialister og metodeveiledere som skal jobbe etter IPS-modellen.
Tid og sted

Oslo

13. juni kl 09:00 - 14. juni kl 16:00

Kurset er basert på de 8 prinsippene for IPS og kvalitetsskalaen i IPS. Brukerperspektivet og integrering mellom NAV og helsetjenesten er vektlagt. Kurset gir innblikk i grunnlagstenkningen for IPS og de ulike rollene som inngår i samarbeidet. Foredragsholdere fra NAV og helsetjenesten med egen erfaring fra IPS formidler sin kunnskap i løpet av disse to dagene. Kurset er praktisk rettet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet dekker kurs med lokaler og dagpakker. Reise, overnatting med frokost og middag dekkes av de respektive organisasjoner.

 

Mer informasjon og påmeldingslenke kommer!

Relevante artikler:

Ingen treff...