Publisert: 07. desember 2018.   Endret: 10. desember 2018
Bjørg Tryti (t.v.) og Eli Joltun

FLEKSIBLE:  Eli Julton og Bjørg Tryti er opptatt av at teamet skal være fleksible i sitt møte med de unge.
FOTO: Kristin Trane/NAPHA

Hjelper unge i overgangen til voksenlivet

Hjelper unge i overgangen til voksenlivet

Ressursteam 15–24 i Øvre Eiker kommune jobber oppsøkende med unge i fare for å falle ut av skole eller jobb.

– De unge som tar kontakt med oss, kan stå i mange utfordringer. En del har hatt en utfordrende oppvekst, noen har opplevd mobbing, noen strever med relasjoner, mens andre igjen har angst, depresjon eller begynnende rusvansker, sier leder av Ressursteam 15–24, Bjørg Tryti.

– Trenger å møte ungdommen på deres arenaer

Folkehelseparameterne viste at Øvre Eiker kommune hadde høyere frafall i videregående skole enn landsgjennomsnittet, og en større andel mennesker strevde med psykiske utfordringer. Hovedmålene til teamet er å redusere drop-out fra skole, komme tidlig inn og gi god hjelp til de unge samt være en los mellom tjenestene.

– Vi trenger å være der ungdom ønsker å treffe oss, vi kan ikke kun møte de unge på kontorene. Vi velger å satse på forebygging, samarbeid mellom tjenestene, tett kontakt og fleksibelt tilbud til ungdommen, sier Tryti.

– NAV er en viktig samarbeidspartner

Teamet følger til enhver tid opp omkring 50 ungdommer. Tilbudet krever ikke henvisning og består av flere ulike faggrupper som familieterapeut, barnevernspedagog, sosionom, psykiatrisk sykepleier, pedagog og helsesøster. Teamet samarbeider tett med ulike instanser som NAV, barnevern, skolehelsetjenesten, Unginvest, PPT og PPOT.

– For at teamet skulle bli en realitet, så kommunen allerede høsten 2013 behovet for å inkludere representanter fra ulike instanser. NAV kom tidlig på banen og er helt sentral ettersom de nesten alltid er involvert i de unges situasjon med ulike tiltak, hos ungdommer over 18 år, sier tjenesteleder for Øvre Eiker-hjelpa, Eli Julton.

– Utfordringer innen flere livsområder – få tak i de unges drømmer og ønsker

Bjørg Tryti forteller at livet gir utfordringer på mange områder. Slik er det også for de unge. -Vi ønsker å gi helhetlig støtte og snakker med ungdommen om alle livsområder, som skole, jobb, venner, fritid, det å bo, økonomi, psykisk og fysisk helse. Vi har som mål å få tak i de unges egne drømmer og ønsker og å motivere og støtte dem i å tro på seg selv og å realisere egne mål. Tryti forteller videre at det er viktig for dem å vise respekt for de unges ønsker og meninger, og at de jobber sammen med de unge.

– «Practice for the future»

Julton sier fleksibilitet er nøkkelordet for ressursteamet, og forteller at Nordens Velferdssenter (NVC) inviterte Ressursteam 15–24 til Nordic Day i Lisboa sommeren 2015. NVC mente at teamet var et eksempel på «best practice» og «practice for the future».

– Vi er der de unge sier de trenger at vi er, og jobber mye oppsøkende. Fleksibilitet i møte med de unge er viktig. De som jobber i ressursteamet kan ha samtaler med ungdommene på kontoret, i bilen, på skolen eller hjemme hos den unge, forteller hun.

Gladhistorier – ressurser og muligheter i fokus

Tryti og Julton har mange eksempler som belyser fordelene med denne måten å jobbe på. De forteller om jenta som sakte, men sikkert begynte å fortelle om egne utfordringer mens de gjorde en del praktiske ting sammen, som for eksempel å rydde i klesskapet hennes. Om gutten som hadde opplevd fiasko etter fiasko, og som var på vei til å gi opp skolen da han fikk støtte og hjelp til å komme i gang med trening. De forteller om en som lå under dyna og ikke ville gå på skolen, men hvor en fagperson fra teamet klarte å få en relasjon etter tålmodig tilnærming hjemme hos gutten. Gutten ble ikke gitt opp, men fikk hjelp til å komme i gang med livet sitt igjen. De foreller om jenta som var deprimert, manglet selvbilde og ikke hadde krefter til å ta tak i dette før hun først fikk orden på økonomien. Her ble det tette samarbeidet mellom flere i teamet avgjørende for hennes endring.

Fornøyd med tilbudet

Ifølge brukerundersøkelser som er gjennomført i 2016 og 2017, har teamet hatt stor betydning for de unge, som er meget godt fornøyd med tilbudet.

Noen sitater fra ungdom på spørsmålet: «Hva er du mest fornøyd med?»

  • Tilgjengelighet, positiv energi, stå-på-vilje og forståelse
  • At dere fokuserer på meg og min situasjon

At dere alltid har tid til å hjelpe meg, og at dere hører på mine meninger, at samtalene går ut på det jeg vil prate om

ØVRE EIKER-HJELPA: Ressursteam 15-24 er en del av Øvre Eiker-hjelpa.
F.v Eli Julton og Bjørg Tryti. FOTO: KRISTIN TRANE/NAPHA
Forside lavterskelhefte15
Trykk på bildet, og se NAPHAs hefte om lavterskeltilbud, som denne artikkelen er en del av.
RESSURSTEAM 15–24

Fast tilbud til unge mellom 15 og 24 år, som står i fare for å falle ut av ordinær skolegang eller arbeidsliv.

Oppsøkende og tett oppfølging.

Vektlegger fleksibilitet og samarbeid på tvers.

Organisert under Øvre Eiker-hjelpa (psykisk helse- og rustjenesten).

Kommenter:

Mer om

lavterskeltilbud ungdom

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen