Endret: 19. desember 2018
Ellen Hoxmark, leder i NAPHA

GLAD FOR ØKNING: NAPHA-leder Ellen Hoxmark. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/napha.no

Største ansatte-vekst innen psykisk helse og rus på 10 år

Største ansatte-vekst innen psykisk helse og rus på 10 år

Det var 15 900 årsverk innen psykisk helse og rusarbeid i norske kommuner i vår, og største årsvekst siden 2008, ifølge ny SINTEF-rapport.

Med 8,6 prosent vekst i antall årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i norske kommuner fra 2017 til i år, konkluderer SINTEF med at dette er den største årsveksten siden Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008. Ansatte-veksten er størst innen tjenester rettet mot voksne, med 8,9 prosent økning det siste året. Tjenester til barn og unge økte med 7,5 prosent. 

-Det er svært gledelig, og skyldes nok i stor grad ferskere midler fra Opptrappingsplanen for rusfeltet, sier NAPHA-leder Ellen Hoxmark.

Viktige rusmidler 

Nærmere halvparten av kommunene rapporterer at de økte midlene de har fått gjennom Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) har blitt benyttet til formålet. Resten svarer i noen eller i liten grad. Det er særlig de større kommunene med over 50 000 innbyggere som oppgir å ha brukt midlene til formålet. 73 prosent av disse kommunene rapporterer at de har gjort det, mot bare 21 prosent av de minste kommunene.

Forventninger til pakkeforløp

9 av 10 kommuner er kjent med at det utvikles pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Mange rapporterer om store forventninger til pakkeforløpene,  og for  flest  kommuner  handler forventningene om  at  det  blir  en  tydeligere ansvarsfordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. På den annen side er også en del kommuner skeptiske til pakkeforløpene. Skepsisen dreier seg i stor grad om at man mener pakkeforløpene standardiserer oppfølgingen fremfor å sørge for individuell tilpasning i tråd med en recovery-tankegang. 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen