Arbeid som behandling - Jobbfokusert terapi for pasienter med psykiske lidelser

Tid og sted

Oslo, DBL-bygget, auditoriet, Diakonhjemmet Sykehus, Diakonveien 12

12. februar kl 08:30 - 12. februar kl 15:30

Seminar om konkrete behandlingsstrategier for å hjelpe mennesker med psykiske problemer inn i eller tilbake til jobb. Med psykiater Robert Drake og psykolog Silje Reme.

Les mer og meld deg på.

Relevante artikler:

Ingen treff...