Publisert: 02. januar 2019.   Endret: 02. januar 2019
Sissel Staven Humstad

STERKE SAMMEN: Sissel Staven Humstad forteller om gode erfaringer med at de fem kommunene Stjørdal, Frosta, Selbu, Tydal og Meråker har gått sammen om å få to psykologer som jobber forebyggende mot yngre målgrupper. FOTO: Privat.

Siste psykolog-tilskudd før lovkrav innføres

Siste psykolog-tilskudd før lovkrav innføres

Ett år før det blir lovkrav om å ha psykolog i kommunene deles siste tilskudd på 205 millioner kroner ut, med frist 10.februar.

-Vi kommer med en sterk oppfordring til alle kommuner om å søke for å sikre seg tilskuddsmidler før ordningen avsluttes i 2020 og midlene legges inn i kommunenes frie inntekter, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund.

-Interkommunalt samarbeid

Hun peker på at mange mindre kommuner unngår å søke fordi rekruttering kan være en utfordring.

-Det er imidlertid flere kommuner som har gode erfaringer med interkommunalt samarbeid, så det er en mulig løsning, sier hun.

Fem kommuner deler to psykologer

I Nord-Trøndelag har fem kommuner gått sammen om å skaffe to psykologer.

-Stjørdal, Frosta, Selbu, Tydal og Meråker har gått sammen om stillingene, og spleiser på de utgiftene det statlige tilskuddet ikke dekker. På den måten får vi til et godt tilbud sammen, som hver enkelt kommune trolig ikke ville klart selv, sier Sissel Staven Humstad, leder for Helsestasjonen på Stjørdal.

Stjørdal med sine 24000 innbyggere er vertskommune for det interkommunale samarbeidet.

Jobber forebyggende

Samarbeidskommunene kaller seg Værnesregionen, og de to interkommunale psykologene jobber forebyggende med barn og unge i alderen 0-18 år. Psykologene er ansatt ved helsestasjonen.

-Vi har et formalisert samarbeid mellom de fem helsestasjonene, som gjør at vi kan enes om en felles satsing på forebygging i stedet for at hver stasjon kjører sine egne løp. Det gjør det lettere å gi satsingen en klar retning, mener Staven Humstad.

-Tilhørighet og fagmiljø

Psykologene er mye på farten.

-Det er sårbart fordi det blir mye reising og de er mye på farten, men vinningen er at de blir flere og får en tilhørighet og et fagmiljø, sier hun.

Tror på varig løsning

Mens den ene stillingen er blitt fast, venter hun på avklaring rundt den siste.

-Vi ønsker en rask avklaring for å beholde folkene.  Saken er oppe til behandling i de ulike kommunene. To har alt bestemt seg for videreføring, og jeg har tro på at vi får til det, sier hun.

Helsestasjonene som springbrett

De deltar på avdelingsmøter ved helsestasjonen.

-Når de er ute i kommunene, så er det helsestasjonene som er utgangspunktet deres. Skal de være med i barselgrupper, så er det helsesøster ved helsestasjonen, og skal de ut i skolene er helsesøstrene der kontaktpunkt, sier Staven Humstad.

Kommenter:

Mer om

nyheter psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen