Publisert: 05. februar 2019
27824103 hjelp

I KRISE: Det kan være vanskelig å forstå hva som har skjedd og akseptere hendelsen. Det er viktig at hjelperen er rolig, trygg og aktiv lyttende. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Slik kan du gi hjelp når verden raser sammen

Slik kan du gi hjelp når verden raser sammen

Hvordan møte personer i akutt krise? Dette var tema på den nasjonale Krisekonferansen på Gjøvik i november 2018.

Fylkesmannen i Oppland og Gjøvik DPS arrangerte den sjuende nasjonale Krisekonferansen ved Strand hotell Gjøvik i november 2018. 

Tone Meisalen fra RIO og Elin Anita Lund fra Mental Helse kom med klare anbefalinger til fagpersoner i åpningen.

-Vær et menneske, ikke bare en fagperson. Det handler om å dele litt av seg selv og vise hvem du er, sa de.

-Man må spørre, ikke bare anta

De to delte litt av sine erfaringer, og påpekte at det er viktig at behandlere spør den personen du har foran deg om ting, og ikke bare tror eller antar. Meisalen og Lund poengterte også betydningen av å bruke tid.

-Det tar tid å bli trygg nok til å delta i behandlingen for mange mennesker. Gi folk tid, sa de, før de ba deltakerne om å huske at det ikke finnes vanskelige personer.

-De man møter er ikke vanskelige, men syke, sa det to, De oppfordret til en forståelse for pasienter som velger å bytte behandler, før de avsluttet med et dikt av Olav H. Hauge «Det er den draumen».

Stressmestringsverktøy og strategier

Lars H. Lyster, psykologspesialist, ved RVTS Øst gikk gjennom stressmestringsverktøy, strategier og kunnskapsportalen på konferansen.  

Han snakket også om at man som fagperson kan være for opptatt av og redd for hvordan man selv fremstår.

 –Er man mer opptatt av sin egen samarbeidskompetanse, samt gjøre- og værekompetanse, enn å være tilstede i prosessen, er man på villspor, sa Lyster.

Og ba deltakerne om å huske at det er fagfolkene som er det viktigste verktøyet. 

Førstehjelp ved kriser

Han viste til at typiske reaksjoner for sjokk er at personen opplever kaos og forvirring, at vedkommende har behov for informasjon, samt å snakke om hendelsen.

Det kan være vanskelig å forstå hva som har skjedd og akseptere hendelsen. Lyster viste til at det er viktig at hjelperen er rolig, trygg og aktiv lyttende.

Andre vanlige reaksjoner kan være:

 • søvnvansker
 • irritabilitet/søvnvansker
 • økt vaktsomhet (årvåken)
 • uro og engstelse
 • unngåelser av visse aspekter ved hendelsen
 • gjenopplevelser av hendelsen, med tanker og bilder, drømmer
 • fysiske reaksjoner og intense følelser ved påminnelser
 • vanskeligheter med å forstå og akseptere, samt meningsløshet

Styrk basisbehovene

Førstehjelp ved kriser handler om å støtte den selvregulerende evnen og å styrke basisbehovene, sa Lyster.

 • hjelp til å ta imot hjelp
 • hjelp til å føle seg trygg
 • hjelp til selvregulering
 • hjelp til å forstå hva som skjer og hvorfor
 • hjelp til bearbeiding/integrering
 • hjelp til å leve videre 

Fokus på ny hverdag

Videre trakk han fram at hjelperne må pendle mellom bearbeiding av hendelser eller tap, og fokus mot tilheling og den nye hverdagen. Pendlingen lede fram til integrasjon av hendelsen og tapet.

Dette kan man snakke om:

 • vanlige reaksjoner og forløp (psykoedukasjon) 
 • stressmestringsstrategier
 • regulering av følelser
 • fremtidshåp og at det vil bli bedre

Timing og tid

Lyster snakket også om betydningen av en gjennomtenkt timing av tiltak. Han viste til at gode tiltak kan slå hverandre i hjel, når de ikke er riktig timet.

Han påpekte også tidsaspektet, og nevnte hvor viktig det er at man bruker tilstrekkelig tid.

-Foreldres fremste oppgave er å lære barnet å regulere sine følelser og reaksjoner, og den beste regulatoren er koregulering, sa Lyster.

-Dette er at den voksne, for eksempel ved hjelp av stemmebruk og kroppsspråk, hjelper til med å regulere barnets følelser opp eller ned, alt etter hva som trengs.

Han påpekte at vi trenger samtalen og refleksjonsevnen, men at det er repetisjon hjernen lærer av.

SMART-app

Lyster viste SMART-appen til deltakerne, men minnet om at det er fagfolkene som er det viktigste verktøyet.

Appen er utviklet av Phoenix National Centre for Excellence in Posttraumatic Mental Health, for det australske forsvaret, og gir en rekke verktøy for kognitiv atferdsterapi. Den er oversatt til norsk av RVTS Øst, og gir råd og øvelser for å roe ned, sove bedre, håndtere irritabilitet, stoppe negativ tenkning og mestre andre livsutfordringer.

SMART- appen kan brukes for å håndtere krevende livssituasjoner eller etter en voldsom hendelse. Den kan brukes av både hjelpere, brukere og pårørende fra 14 års alder og oppover.

Hjelpsom hjelp ved psykiske kriser

På konferansen delte Trude Klevan, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, erfaringer fra sin PhD-forskning. Tema var god hjelp i psykisk krise fra perspektivet til brukere, pårørende og klinikere fra ambulante akutteam (AAT).

Klevan snakket om hva en psykisk krise er og hvordan den kan oppleves. Hun viste til at kriser er alvorlige og sammensatte og krever sammensatt hjelp. 

Videre snakket hun om innholdet i hjelpen og opplevelser av det hun kaller «hjelpsom hjelp». 

-Lite forskning beskriver innholdet i AAT

Hensikten med hennes forskning er blant annet å bidra til å utvikle mer humane tjenester, samt å få konkrete føringer for organisering, målgruppe og hva tilbudet bør inneholde.

Klevan slo fast at hovedtyngden av forskning på ambulante akutteam AAT har hatt fokus på kostnader og innleggelsesrater. Og at det er lite forskning som har beskrevet og utforsket innholdet i hjelpen, og ulike gruppers erfaringer.

Nasjonal Krisekonferanse
 • Fylkesmannen i Oppland og Gjøvik DPS - Distrikts Psykiatriske Senter er faste arrangører av den nasjonale krisekonferansen, med samarbeid med ulike kompetansemiljø, som blant annet NAPHA- nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid og RVTS-Øst.
 • Arrangørene av konferansen er tydelige på at de vektlegger brukerperspektiv, samarbeid med pårørende og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Konferansen er et kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell
 • Retter seg mot alle som er opptatt av temaet i ulike faggrupper, samarbeidspartnere, bruker- og pårørendeorganisasjoner innen kommune og spesialisthelsetjeneste.  
 • Konferansen har hatt mellom 200 – 300 deltakere fra ulike deler av Norge hver gang.
 • Fast sted: Strand hotell Gjøvik i november

Programmet for konferansen

Her kan du finne noen av foredragene fra krisekonferansen

 

Tone Meisalen fra RIO og Elin Anita Lund fra Mental Helse åpnet konferansen.(Foto: Solrun Steffensen/ NAPHA)

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid brukererfaringer kriser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen