Enter Mental Health: Working together for new pathways in Mental Health

Pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus er trådt i kraft. Men, tar anbefalt praksis og standardisert behandling og oppfølging hensyn til pasientenes erfaringer, kunnskap, kultur og behov på et individuelt nivå? Dagskonferanse i Nordland.
Tid og sted

Nordlandssykehuset, Bodø

13. juni kl 09:00 - 13. juni kl 16:00

Denne konferansen vil diskutere hvorvidt og hvordan brukeres erfaringer, kunnskap, kultur og behov, både på individuelt nivå og kollektivt, blir tatt i betraktning når standardiserte forløp og anbefalt praksis blir implementert.

Påmeldingsfrist 29. mai

Vi vet at oppsøkende ambulante psykisk helseteam, hjelpetilbud på nett, likemannsarbeid og erfaringsnettverk, recoveryorientert praksis står på agendaen over hele landet, men implementering skjer ulikt. 

Nordlandssykehuset og organisasjonen ENTER Mental Health arrangerer denne 1-dagskonferansen i samarbeid. 

Frist for å sende inn abstrakte var 15. februar 2019.

Nå er programmet for Working together for new pathways in Mental Health er nå klart! Du møter foredragsholdere fra inn- og utland. 

Kontaktperson Ian Dawson: Ian.Dawson@nordlandssykehuset.no

 

Relevante artikler:

Ingen treff...