Endret: 17. januar 2019
ledere rana

AKTUELT: -Vi har FACT, FIT, Housing First og erfaringskonsulenter. Det neste i Rana kommune blir trolig RPH og psykolog, sier Lars Karle Næss og Svein Helge Fagermo. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

 

-Det er sabla spennende å utvikle

-Det er sabla spennende å utvikle

-Vi tenker alltid fremover, er aldri fornøyd med å være på det nivået vi er, sier ledere av de psykiske helsetjenestene i Rana kommune i Nordland.

Lars Karle Næss, fagsjef og leder for psykisk helse og sosiale tjenester i Rana kommune, slår fast at å lede i en kommune, er å jobbe i paradoksenes verden.

-Du skal bygge opp og legge ned. Kunsten å skape glød og inspirasjon der vi ser litt mørkt på framtida. Men det har vi fått til. Det er ikke nytt at vi har utfordringer med hva vi skal bruke pengene på. Men vi har utvikla oss, alltid. Vi har gått opp og fram. Jeg har jobbet her i 32 år. Det hadde jeg aldri klart om vi ikke hadde fått til noe.

Må ikke verne om alt det gamle

Han påpeker at i utviklingens sjel, ligger kunsten å forlate.  

-Vi må ikke verne om alt det gamle. Det kan komme nye måter å gjøre ting på, som gjør at vi produserer bedre tjenester til en lavere pris.

Litt av utfordringen er en hektisk hverdag, ifølge Næss.

-Og vi trenger drahjelp på de gode ideene. Det er slitsomt og energitappende å stå i kreativiteten alene. Man trenger input fra andre, som NAPHA. Det er nyttig.

Om å leve med prosjekter

I Rana har man nå mange prosjekter innen psykisk helse og rus, som ser ut til å nytte. Likevel vet man ikke om de er der om noen år. Næss forteller om tenkningen rundt dette.

-Da vi begynte å søke om økonomisk støtte til slike prosjekter, gjorde vi det for å få i gang ting, uten å ha en plan for hvordan det kunne fases inn i ordinær drift. Nå søker vi om støtte, kun om vi har en plan for hvordan det kan fases inn i ordinær drift.

-Samtidig kan vi ikke garantere at det kommer i fast drift. Den usikkerheten må vi leve med. Prosjekt betyr å prøve ut noe, og det er ikke alltid gitt at det blir implementert. Jeg vet det er ikke det fylkesmannen vil høre. Men det er sånn virkeligheten er.

Dro på seminar til Oslo og så lyset

FIT er et av prosjektene kommunen er i gang med. Det startet med at Næss så lyset, som han sier det selv.

-Jeg har jobbet så mange år at jeg ikke er så mye på konferanser lenger. Men så var jeg på denne konferansen i Oslo, med Scott D. Miller. Foredraget handlet om hva man får til, og ikke får til, når man jobber med vår målgruppe. Miller fortalte hva man fant, om man analyserte resultater i et 40-års perspektiv.

-Svaret var: ingen ting. De nye metodene man hadde begynt med, påvirket ikke resultatet. Det som påvirket var terapeuten. Relasjonen han klarte å skape til brukeren.

-Må vende blikket mot oss selv

Da Næss dro nordover igjen, var noe endret i ham.

-Senere fant jeg ut at det var et verktøy som var utvikla av samme gjengen. Det het KOR den gangen. Nå heter det FIT. Jeg bestemte at vi skulle ta det i bruk i Rana. Det har vært litt støy på veien. Men nå er vi godt i gang med implementeringen, heldigvis!

-Vendepunktet var i 2014

Da NAPHA besøkte Rana kommune for å høre om hvordan de tenker når de utvikler nye prosjekter, satt latteren løst. Pågangsmotet var åpenbart.

-De nye prosjektene forbedrer tjenestene våre, sier Svein Helge Fagermo, som er leder for kommunens rus- og psykisk helsetjeneste. Han har jobbet i Rana siden 1995.

-Vi har nå FACT-team, erfaringskonsulenter, FIT, recovery-orienterte tjenester og Housing First. Kanskje RPH og psykolog også, innen årets slutt. Vi har fått til mye. Jeg tror vendepunktet var i 2014.

-Sammen har vi blitt krutt

-Vi fikk en godt utbygd psykisk helsetjeneste etter opptrappingsplanen, og det samme skjedde med rustjenesten. De to tjenestene slo seg sammen i 2014, og sammen har vi blitt krutt.

Han slår fast at kunsten blir å forvalte det man har fått til.

-Kommunen er i omveltning. Vi får ikke mer penger og må utvikle måten vi jobber på. Da må man våge å tenke nytt. Velte på det gamle. Og nå skal vi søke etter kommunepsykolog og starte med RPH, om kommunestyret vil.

-Unngå å splitte opp fagmiljø

Fagermo har noen tips om hvordan man kan gå frem for å lykkes med å skape godt psykisk helsearbeid i en kommune

 -Omstilling er jo et aktuelt begrep i kommunene i dag, og det handler ofte om å effektivisere.

-I dette er det viktig at vi ledere sender signaler oppover til kommunaldirektører og rådmenn, som handler om å holde fagmiljø man har bygd opp intakt. Man bør ikke splitte det opp de gode fagmiljøene.

-Ha nærhet til feltet og utviklingen som skjer der

-Feltet man jobber på utvikler seg, i takt med samfunnsutviklingen, sier Fagermo.

-Vi må være oppmerksomme, og lytte til hva brukerne spør etter. Det viser oss hva vi skal prioritere. Vi må tilpasse oss behovet til befolkninga hele veien. Og ha nærhet til arbeidsfeltet.

-Rett fokus mot sluttresultatet

-Når man skal omstille, effektivisere og skjære ned, er det viktig å sørge for at de ansatte tåler det som skjer, fortsetter Fagermo.

-Faktum er at det ofte har god innvirkning på sluttresultatet og brukerne, når man omstiller tjenestene fra gammeldagse til moderne tiltak. Om de ansatte også ser dette, er det enklere å få til omstillingen.

-Så inn måter å jobbe på som appellerer til de ansatte.

Han påpeker at det er en lederoppgave å sørge for at det appellerer til de ansatte, når man skal innføre andre måter å jobbe på.

-Jeg prøver å legge til rette for at de engasjerte medarbeiderne kan dra lasset i lag. Det er viktig at de ansatte føler så stor trygghet som mulig. Vi har veldig mange flinke ansatte i Rana, og har hatt det privilegiet, at vi har klart å holde kontinuitet i utviklinga av arbeidet innen psykisk helse og rus gjennom mange år. Grunnen er at vi har engasjerte medarbeidere, som vil jobbe med dette.

10 tips til ledere av psykiske helsetjenester i endring
  1. Unngå å splitte opp de gode fagmiljøene. Send signaler oppover i systemet, om at de må bevares.
  2. Ha nærhet til feltet og utviklingen der. Vær obs på hva brukerne deres ønsker.
  3. Sørg for at det appellerer til de ansatte, når dere skal innføre andre måter å jobbe på.Ofte har det god virkning på sluttresultatet og brukerne, når man omstiller fra gammeldagse til moderne tiltak. Om de ansatte også ser dette, er det enklere å få til omstillingen.
  4. Legg til rette for at de engasjerte medarbeiderne kan dra lasset i lag. Det er viktig at de ansatte føler så stor trygghet som mulig. 
  5. Forankre de nye tiltakene i kommunens plansystem. En omforent holdning, om at dette skal vi i mål med, er viktig.
  6. Når man vil prøve ut nye tiltak, som man er usikker på om kommer til å fungere, er det likevel lurt å ha en plan klar, for videre drift. Denne skal være godt avklart i det kommunale systemet.
  7. Hvis man jobber med ting over tid, får man det til. Utholdenhet er så viktig. Jeg har jobbet i Rana siden 1995, og ser dette ofte.
  8. Spill med åpne kort og være ærlig både oppad og nedad i systemet. Saker må avklares. Tillit i en organisasjon er kjempeviktig.
  9. Av og til må man være åpen for å ta hensyn til andre felt og behov enn det man styrer med selv. Kanskje står noen foran deg i køen?
  10. Vern om gullet. De ansatte er den viktigste kapitalen. Folk er engasjert og vil gjøre en forskjell. Som ledere må vi klare å unngå å dempe for mye på dette. Vi må bevare engasjementet og ha gode strukturer de kan finne seg til rette i. Gode fagmiljø, mulighet til å lufte ting, veiledning og kurs er viktig. Det er et helt landskap, og det er der kunsten å lede ligger.

Kilde: Svein Helge Fagermo, leder for rus- og psykisk helsetjeneste i Rana kommune.

Kommenter:

Mer om

praksiseksempler kommunale.tjenester fit fact housing.first nordland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen